Semináre "Bezpečný domov" v roku 2018

Jesenné semináre "Bezpečný domov" odštartujú už čoskoro!

Pozýváme Vás na populárno-naučný seminár

SPRÁVA A ŽIVOT BYTOVÉHO DOMU

Semináre sú určené pre všetkých, ktorí žijú v bytovom dome a nie sú ľahostajní, v akom stave je ich dom. Prinášajú informácie každému, kto chce žiť ekonomicky, bezpečne a moderne.

Najbližšie semináre:

06. 11. 2018 - Žilina, Krajská knižnica

seminár prebehne pod záštitou


07. 11. 2018 - Banská Bystrica, Jednotný maj. fond

08. 11. 2018 - Piešťany, Hotel Park

Chcem sa prihlásiť na seminár

AKÉ TÉMY SEMINÁRE PONÚKAJÚ?

 • GDPR v kontextu SVJ,
 • starostlivosť riadneho hospodáře,
 • zodpovednosť člena výboru (predstavenstva),
 • pripravujeme sa na rekonštrukciu bytového domu,
 • život v bytovom dome po revitalizácii,
 • jesenné novinky z oblasti financí a dotací,
 • diskusní panel pre pridružené členy

Seminár je pre registrovaných úplne zadarmo, vrátane vzdelávacích materiálov a drobného občerstvenia.

Termíny sympózií

Ostrovy života 2018

alt


Filozofie konference

Problémy s pitnou vodou se mohou objevit kdykoli a kdekoliv. Může lehce dojít ke znečištění vodních zdrojů, které se mohou v podstatě ze dne na den změnit na nepitné. Hrozbou mohou být např. havárie průmyslových závodů, havárie vodáren, kdy může dojít ke kontaminaci vody různými bakteriemi nebo i přírodními vlivy. Nedávno obletěla médií zpráva, že Kapskému městu dojde brzy pitná voda. To je jeden případ z mnoha, i Česká republika se potýká s dlouhodobým suchem, proto je nutné věnovat pozornost tomu, jak lépe s vodou hospodařit.

Cíle konference:

Konference má ryze vzdělávací a osvětový charakter. Cílem je upozornit na aktuální stav podzemních a povrchových vod v ČR a SR, podpořit tvorbu návrhů a řešení, která povedou ke zlepšení stavu v oblasti zadržování srážkových vod zejména v městských aglomeracích.

Cílovou skupinou jsou zejména uživatelé bytových domů, správcovské organizace bytového fondu a projektanti, kteří mohou vodohospodářskou problematiku řešit přímo v domech pomocí různých opatření (např. instalací zelených střech, využitím srážkové vody, recyklací tzv. šedé vody atd.) a přispět tak k lepšímu životnímu prostředí.

Hlavní okruhy konference:

 • Hospodárné nakládání s vodou
 • Efektivní využívání dešťové vody
 • Recyklace tzv. šedé vody
 • Zelené střechy a jejich výhody pro život
 • Ostrovní solární systémy
 • Vnitřní prostředí budovy
 • Ekologické zdroje tepla a teplé vody

Další informace budeme zveřejňovat průběžně. Sledujte nás také na Facebooku.

Kontaktní osoby:

Ing. Petr Němec, předseda spolku PND, +420 736 487 761, petr.nemec(zavináč)pronasdum.cz

Ing. Vladislav Hrdlička, ředitel spolku PND, +420 730 518 804, vladislav.hrdlicka(zavináč)pronasdum.cz

DESATORO ZÁKLADNÝCH RÁD PRI REVITALIZÁCII BYTOVÉHO DOMU

1. Posúdenie stavu budovy
Vždy voľte tú spoločnosť, ktorá ponúka čo najkomplexnejšie posúdenie technického stavu budovy. Dom sa nedá posúdiť od stola. Energetický audit či preukaz sú dokumenty, ktoré vám pomáhajú pri rozhodovaní o ďalšom postupe. Mali by tiež obsahovať doporučený postup pri odstraňovaní zistených závad.

2. Komplexné riešenie revitalizácie
„Hasenie“ okamžitých nedostatkov je krátkodobým odsunutím ďalších problémov. Komplexné riešenie revitalizácie prináša preukázateľne väčšie úspory v oblasti energetických strát, výrazne zvyšuje kvalitu, komfort a bezpečnosť bývania. Takým postupom možno výrazne ušetriť, i keď sa vložené náklady javia na prvý pohľad relatívne vysoké v porovnaní s revitalizáciou prevedenou postupnými krokmi.

3. Spôsob financovania Ilustrační foto
Môžete stavbu financovať z vlastných zdrojov, alebo využiť finančné služby niektorého bankového domu. Pri výbere je pre vás vždy dôležitá položka súvisiaca s celkovými nákladmi na vytvorenie úveru. Teda celková suma za všetky súvisiace poplatky, úroková sadzba a doba splácania. A opäť pripomenieme dôležité pravidlo - nižšia úroková sadzba nemusí znamenať lacnejší úver. Preverte si tiež podmienky v prípade predčasného splácania alebo predĺženie splátok.

4. Podpora štátu
Štátne programy podpory predstavujú významnú finančnú pomoc. I tak je dôležité upozorniť, že úspory, ktoré získate komplexnou revitalizáciou domu, túto pomoc výrazne prevyšujú. Komplexná revitalizácia so sebou naviac nesie prínosy, ktoré sa nedajú finančne oceniť.

5. Cena
Pri porovnaní ceny od jednotlivých potenciálnych dodávateľov porovnávajte porovnateľné. Na začiatku je nutné stanoviť presné požiadavky. Skontrolujte rozsah ponúkaných položiek u jednotlivých ponúk. Porovnajte s odporúčaním projektanta v nadväznosti na zistený stav bytového domu. Na prvý pohľad nižšia cena nemusí znamenať ušetrené finančné prostriedky. Pozor na práce, ktoré neboli zahrnuté a vyčíslené v ponuke, ale musia sa vykonať a Vy ich dodatočne zaplatíte („naviac práce“).

6. Voľba materiálov
Dbajte na dodržovanie materiálov predpísaných v projekte. Skúste kontrolovať dodávky na Vašu stavbu. Opäť platí pravidlo, lacný materiál nemusí vždy priniesť úspory. Voľte takého dodávateľa, ktorý má meno na trhu, je stabilný a dá sa u neho na základe jeho referencií predpokladať vysoká kvalita.

7. Výber dodávateľa stavebných a montážnych prác

I tu platí pravidlo - vyberajte na základe preverených a overiteľných informácií. Najlepšie osobným kontaktom s ľuďmi, ktorí Vám môžu podať svoje osobné skúsenosti s danou spoločnosťou. Ďalej je dôležité si uvedomiť, že v priebehu vlastnej revitalizácie domu je tento dom stále užívaný a obývaný. Vlastný harmonogram prác Vám teda spoločnosť musí ponúknuť a pripraviť tak, aby sa i behom stavebných prác v dome dalo relatívne „normálne“ žiť.

8. Priebežná kontrola
Stavebný dozor nezávislý na dodávateľovi je dôležitým pomocníkom. V priebehu stavby však nespoliehajte iba na neho. Dívajte sa okolo seba, nebojte sa opýtať a vyžadujte odpoveď. Ak máte podozrenie, že sa deje niečo nesprávneho, ihneď reagujte. V prípade nejasností kontaktujte stavebný dozor. Informujte samotných obyvateľov domu, čo a ako sa bude robiť. I oni môžu pomôcť s kontrolou. Závady odhalené v priebehu stavebných prác včas, Vám môžu do budúcna ušetriť veľké problémy a potiaže.

9. Uloženie stavebného materiálu a prevziatie stavby

Vždy dohliadnite na to, ako je stavebný materiál uložený. Je nepríjemné, keď zistíte, že sa Váš zatepľovací materiál nachádza na druhej strane sídliska, pretože fúkal silný vietor. Hodnota zloženého materiálu je veľmi vysoká, a tak tu hrozí i nebezpečie odcudzenia.
Po dokončení stavebných prác by stavba mala byť prevzatá v takom stave, aby i okolie zodpovedalo novému kabátu Vášho domu.

10. Poistenie

Doporučujeme vždy revitalizovaný dom prepoistiť. Po rekonštrukcii má výrazne vyššiu hodnotu, a tak stávajúca poistná zmluva s veľkou pravdepodobnosťou neplní stopercentne svoj účel a nehnutelnosť je podpoistená.

Poistiť možno tiež stavbu, materiál i zodpovednosť, a zabrániť tak nepríjemnostiam v priebehu realizácie.

… a pár informácií navyše

• Komplexnou revitalizáciou možno dosiahnuť úspor 30 až 60 %
• Použitím alternatívnych zdrojov energií sa energetické náklady môžu ešte výraznejšie znížiť
• Nie všetky prínosy možno finančne vyčísliť
• V priebehu stavebných prác chráňte okolie domu, hlavne stromy a kríky
• V dome nežijú iba ľudia, chráňte teda i tých

____________________________________________________________________________

Základné informácie o projekte:

ktorí bývajú s vami a môžu byť ohrození - napríklad chránení vtáci (kontaktujte Slovenskú inšpekciu životného prostredia)Tento projekt je určený obyvateľom jednotlivých domov, predstavenstvám združenia vlastníkov bytov, bytových družstiev, správcovským organizáciám a zástupcom obecných
a mestských úradov, ako aj jednotlivým firmám a spoločnostiam, ktoré sa zaoberajú  vlastnými rekonštrukciami a revitalizáciami týchto objektov.

Cieľom projektu je prinášať  všetkým skupinám informácie, ktoré s bývaním  a jeho bezpečnosťou súvisia. Nosnou linkou je zvyšovanie bezpečnosti. Pod pojmom bezpečnosť si každý predstaví niečo iné. Niekto dáva dôraz na zdravie, iný zase na technický stav a niekto vidí bezpečnosť v rovine medziľudských vzťahov.

My sa budeme snažiť venovať všetkým aspektom čo do najväčšej  šírky.

Budeme prinášať informácie o možnostiach znižovania energetickej náročnosti budov, ktoré určite súvisia s bezpečnosťou ekonomickou. Nášmu  záujmu neuniknú technické aspekty od statiky jednotlivých konštrukcií až po vnútornú vybavenosť. Nezabudneme ani na bezpečnosť súvisiacu  s prevenciou požiaru budov a ich napadnutia zlodejmi či vandalmi.

Verím, že naša spoločná aktivita bude prínosom pre všetkých.

Riaditeľ komunikačného projektu

Ing. Petr Němec