Semináre Bezpečný domov pokračujú i na jeseň roku 2017

Prinášajú informácie každému, kto chce žiť ekonomicky, bezpečne a moderne.

Sú určené pre každého, kto žije v bytovom dome a nie je pasívny, v akom stave je dom. Semináre Bezpečný domov, začínajú za menej ako mesiac. Začíname v Lučenci 09.10. 2017. Aké sú témy, ktoré prinášame?

Zameriavame sa na zodpovednosť. Zodpovednosť vlastníka a štatutárneho orgánu (člen predstavenstva, predseda). Túto problematiku budeme riešiť v oblasti dlhopisov a oblastí stavebného a technického vybavenia domu, hospodárstva, legislatívy, ale aj medziľudských vzťahov a problémov, ktoré z toho vyplývajú.

Môžete sa zaregistrovať teraz, alebo bezplatný seminár pre registrovaných poslucháčov.

Názvy a miesta seminárov Bezpečný domov:

09. 10. 2017 - Lučenec
10. 10. 2017 - Banská Bystrica
11. 10. 2017 - Prievidza
12. 10. 2017 - Žilina
24. 10. 2017 - Humenné
25. 10. 2017 - Košice
26. 10. 2017 - Prešov
07. 11. 2017 - Bratislava

Viac informácií a špecifické programy pre jednotlivé stránky nájdete na stránke www.pronasdum.com. Môžete sa zaregistrovať pomocou registračného formulára TU.

Medzinárodnú konferenciu Tepny domu 2017 podporujú významní partneri

Bratislava, 1. 8. 2017|

Konferenciu Tepny domu podporujú významní partneri

Konferencia Tepny domu, ktorá sa uskutoční 11. - 12. septembra 2017 v Brne, získala významného hlavného partnera. Je ním Československá obchodní banka, ktorá má najväčšie skúsenosti s obsluhou bytových družstiev a spoločenstiev vlastníkov bytov a detailne pozná finančné potreby týchto subjektov.

Spoločenskú dôležitosť konferencie potvrdzujú tiež udelené záštity od premiéra vlády ČR Bohuslava Sobotku, ďalej Ministerstva pre miestny rozvoj ČR, Ministerstva priemyslu ČR, Ministerstva vnútra ČR a Juhomoravského kraja.

Dvojdenná konferencia nesie príznačný názov, ktorý už podľa názvu hovorí o téme vnútorného prostredia bytového domu. Reč bude predovšetkým o obnove bytových tepien domu, ktoré sú dlhodobo zabúdanou oblasťou.

Konferenciu organizuje medzinárodné združenie Pre náš dom a Pro náš dům, s cieľom prehĺbiť záujem verejnosti o stav, výhľad, spôsob a nevyhnutnosť riešenia problematiky obnovy TZB: rozvodov pitnej vody a odvodu odpadových vôd, elektrickej energie, prevádzky výťahov, ale tiež bezpečnosť a vzduchotechniku.

Hlavné tematické okruhy konferencie:

1. Kvalita pitnej vody
2. Vnútorné prostredie v bytovom dome
3. Bezpečné a ekonomické bývanie

Aktuálne informácie z príprav konferencie sú dostupné na youtube kanále či na webe konferencie.

Kontakt pro záujemcov o účasť na konferencii:
Martina Weberová, martina.weberova@prenasdom.sk, 0911 825 318

Kontakt pre médiá:
Pavla Šuráňová, pavla.suranova@pronasdum.cz, 730 518 803
www.tepny-domu.eu/sk | www.prenasdom.sk |

logo konference_tepny_domu_2017

Konferencia Tepny domu 2017 už klope na dvere


3. ročník Medzinárodnej konferencie sa uskutoční až za mesiac, ale prihlásiť sa môžete už teraz a zabezpečiť si tak miesto na tejto jedinečnej udalosti, ktorá sa venuje problematike TZB na medzinárodnej úrovni.

Viac informácií nájdete na stránkach www.tepny-domu.eu/sk alebo v špeciálnom vydaní elektronického magazínu, ktorý je špeciálne venovaný Konferencii Tepny domu 2017.

Srdečne Vás pozývame

videopozvanka-td17

DESATORO ZÁKLADNÝCH RÁD PRI REVITALIZÁCII BYTOVÉHO DOMU

1. Posúdenie stavu budovy
Vždy voľte tú spoločnosť, ktorá ponúka čo najkomplexnejšie posúdenie technického stavu budovy. Dom sa nedá posúdiť od stola. Energetický audit či preukaz sú dokumenty, ktoré vám pomáhajú pri rozhodovaní o ďalšom postupe. Mali by tiež obsahovať doporučený postup pri odstraňovaní zistených závad.

2. Komplexné riešenie revitalizácie
„Hasenie“ okamžitých nedostatkov je krátkodobým odsunutím ďalších problémov. Komplexné riešenie revitalizácie prináša preukázateľne väčšie úspory v oblasti energetických strát, výrazne zvyšuje kvalitu, komfort a bezpečnosť bývania. Takým postupom možno výrazne ušetriť, i keď sa vložené náklady javia na prvý pohľad relatívne vysoké v porovnaní s revitalizáciou prevedenou postupnými krokmi.

3. Spôsob financovania Ilustrační foto
Môžete stavbu financovať z vlastných zdrojov, alebo využiť finančné služby niektorého bankového domu. Pri výbere je pre vás vždy dôležitá položka súvisiaca s celkovými nákladmi na vytvorenie úveru. Teda celková suma za všetky súvisiace poplatky, úroková sadzba a doba splácania. A opäť pripomenieme dôležité pravidlo - nižšia úroková sadzba nemusí znamenať lacnejší úver. Preverte si tiež podmienky v prípade predčasného splácania alebo predĺženie splátok.

4. Podpora štátu
Štátne programy podpory predstavujú významnú finančnú pomoc. I tak je dôležité upozorniť, že úspory, ktoré získate komplexnou revitalizáciou domu, túto pomoc výrazne prevyšujú. Komplexná revitalizácia so sebou naviac nesie prínosy, ktoré sa nedajú finančne oceniť.

5. Cena
Pri porovnaní ceny od jednotlivých potenciálnych dodávateľov porovnávajte porovnateľné. Na začiatku je nutné stanoviť presné požiadavky. Skontrolujte rozsah ponúkaných položiek u jednotlivých ponúk. Porovnajte s odporúčaním projektanta v nadväznosti na zistený stav bytového domu. Na prvý pohľad nižšia cena nemusí znamenať ušetrené finančné prostriedky. Pozor na práce, ktoré neboli zahrnuté a vyčíslené v ponuke, ale musia sa vykonať a Vy ich dodatočne zaplatíte („naviac práce“).

6. Voľba materiálov
Dbajte na dodržovanie materiálov predpísaných v projekte. Skúste kontrolovať dodávky na Vašu stavbu. Opäť platí pravidlo, lacný materiál nemusí vždy priniesť úspory. Voľte takého dodávateľa, ktorý má meno na trhu, je stabilný a dá sa u neho na základe jeho referencií predpokladať vysoká kvalita.

7. Výber dodávateľa stavebných a montážnych prác

I tu platí pravidlo - vyberajte na základe preverených a overiteľných informácií. Najlepšie osobným kontaktom s ľuďmi, ktorí Vám môžu podať svoje osobné skúsenosti s danou spoločnosťou. Ďalej je dôležité si uvedomiť, že v priebehu vlastnej revitalizácie domu je tento dom stále užívaný a obývaný. Vlastný harmonogram prác Vám teda spoločnosť musí ponúknuť a pripraviť tak, aby sa i behom stavebných prác v dome dalo relatívne „normálne“ žiť.

8. Priebežná kontrola
Stavebný dozor nezávislý na dodávateľovi je dôležitým pomocníkom. V priebehu stavby však nespoliehajte iba na neho. Dívajte sa okolo seba, nebojte sa opýtať a vyžadujte odpoveď. Ak máte podozrenie, že sa deje niečo nesprávneho, ihneď reagujte. V prípade nejasností kontaktujte stavebný dozor. Informujte samotných obyvateľov domu, čo a ako sa bude robiť. I oni môžu pomôcť s kontrolou. Závady odhalené v priebehu stavebných prác včas, Vám môžu do budúcna ušetriť veľké problémy a potiaže.

9. Uloženie stavebného materiálu a prevziatie stavby

Vždy dohliadnite na to, ako je stavebný materiál uložený. Je nepríjemné, keď zistíte, že sa Váš zatepľovací materiál nachádza na druhej strane sídliska, pretože fúkal silný vietor. Hodnota zloženého materiálu je veľmi vysoká, a tak tu hrozí i nebezpečie odcudzenia.
Po dokončení stavebných prác by stavba mala byť prevzatá v takom stave, aby i okolie zodpovedalo novému kabátu Vášho domu.

10. Poistenie

Doporučujeme vždy revitalizovaný dom prepoistiť. Po rekonštrukcii má výrazne vyššiu hodnotu, a tak stávajúca poistná zmluva s veľkou pravdepodobnosťou neplní stopercentne svoj účel a nehnutelnosť je podpoistená.

Poistiť možno tiež stavbu, materiál i zodpovednosť, a zabrániť tak nepríjemnostiam v priebehu realizácie.

… a pár informácií navyše

• Komplexnou revitalizáciou možno dosiahnuť úspor 30 až 60 %
• Použitím alternatívnych zdrojov energií sa energetické náklady môžu ešte výraznejšie znížiť
• Nie všetky prínosy možno finančne vyčísliť
• V priebehu stavebných prác chráňte okolie domu, hlavne stromy a kríky
• V dome nežijú iba ľudia, chráňte teda i tých

____________________________________________________________________________

Základné informácie o projekte:

ktorí bývajú s vami a môžu byť ohrození - napríklad chránení vtáci (kontaktujte Slovenskú inšpekciu životného prostredia)Tento projekt je určený obyvateľom jednotlivých domov, predstavenstvám združenia vlastníkov bytov, bytových družstiev, správcovským organizáciám a zástupcom obecných
a mestských úradov, ako aj jednotlivým firmám a spoločnostiam, ktoré sa zaoberajú  vlastnými rekonštrukciami a revitalizáciami týchto objektov.

Cieľom projektu je prinášať  všetkým skupinám informácie, ktoré s bývaním  a jeho bezpečnosťou súvisia. Nosnou linkou je zvyšovanie bezpečnosti. Pod pojmom bezpečnosť si každý predstaví niečo iné. Niekto dáva dôraz na zdravie, iný zase na technický stav a niekto vidí bezpečnosť v rovine medziľudských vzťahov.

My sa budeme snažiť venovať všetkým aspektom čo do najväčšej  šírky.

Budeme prinášať informácie o možnostiach znižovania energetickej náročnosti budov, ktoré určite súvisia s bezpečnosťou ekonomickou. Nášmu  záujmu neuniknú technické aspekty od statiky jednotlivých konštrukcií až po vnútornú vybavenosť. Nezabudneme ani na bezpečnosť súvisiacu  s prevenciou požiaru budov a ich napadnutia zlodejmi či vandalmi.

Verím, že naša spoločná aktivita bude prínosom pre všetkých.

Riaditeľ komunikačného projektu

Ing. Petr Němec