Projekt

Základné informácie o projekte.

Informácie sú v dnešnom pretechnizovanom svete jedným z najdôležitejších prvkov dôležitých pre voľbu ďalšieho smeru rozvoja. Rozhodujú o prípadnom budúcom  úspechu či neúspechu. Informačný projekt bezpečný domov patrí do skupiny aktivít, ktoré si dávajú za cieľ získavať čo možno najväčšie množstvo informácií, ktoré môže využiť čo najširšie spektrum subjektov. Tieto sú predávané rozhodujúcim subjektom od výrobcov materiálov, technológií a produktov, cez realizačné spoločnosti po vlastného príjemcu produktu respektíve služby. Neoddeliteľnou súčasťou  celého procesu je štát v podobe štátnej správy, s ktorou sme pripravení  úzko spolupracovať a poskytovať jej dôležité informácie vhodné pre ďalšiu voľbu rozvoja celej spoločnosti.

Veľkou výhodou tohto typu aktivít je aj integrácia finančných prostriedkov subjektov pôsobiacich  nad rovnakou alebo veľmi podobnou cieľovou skupinou s rôznym portfóliom služieb a produktov. Vynaložené finančné prostriedky sú využívané  s veľmi vysokou účinnosťou.

Prečo projekt Bezpečný domov?

Denne sme zaplavovaní od médií informáciami o rôznych nešťastiach. Každý z nás je ohrozený potenciálnym vylúpením, zahorením, poškodením zdravia na základe zlého technického stavu domu, v ktorom bývame. Dali by sa napísať  určite  desiatky ďalších príkladov.

Práve bezpečie a bezpečnosť sú podľa nášho názoru jedným z nesmierne dôležitých parametrov spokojného života.

Bezpečnosť si každý z nás predstavuje iným spôsobom. Niekto kladie dôraz na zdravie, iný má obavy z napadnutia a ďalší sa môže obávať straty zamestnania, a tým straty svojich životných istôt.

Všetci sa v nebezpečenstve uchyľujeme do miest, ktoré pre nás predstavujú miesto bezpečné, miesto, ktoré nás ochráni pred okolitým nebezpečenstvom. Angličania majú pekné príslovie: Môj dom, môj hrad. Môj hrad, môj dom." Toto krátke súvetie vystihuje snáď všetko.

Sú to naše domovy, ktoré nám pomáhajú načerpať nové sily, skryť sa pred nebezpečenstvami okolitého sveta.

Aby to tak bolo, musí byť však BEZPEČNÉ.

Tu vidíme bezpečie a bezpečnosť v tej najkomplexnejšej rovine. Len dom, ktorý pevne stojí, má minimálne energetické nároky, neskrýva v sebe potenciálne nebezpečenstvo v podobe nebezpečných prvkov ako sú  napríklad balkóny a lodžie, chybné výťahy, inštalácie  plynu, vody, elektrickej energie a odpadov, nehrozí preniknutie vody strechou, či jednoduché napadnutie zlodejom takmer nefunkčnými vstupnými portálmi, je dom, ktorý môže byť oným hradom.

Minulá zima nám ukázala ďalšie potenciálne nebezpečenstvo. Závislosť na energiách dodávaných zahraničnými dodávateľmi. Domy, ktoré sú dobre revitalizované, vykazujú energetické straty až o 50% nižšie, než majú domy nerevitalizované. Doba „prežitia" takýchto domov je teda dvojnásobná.

Nie menej dôležitým parametrom bezpečnosti je iste v súčasnej ekonomickej situácii položka súvisiaca  s potrebnými  nákladmi spojenými s prevádzkou  domu. Tu opäť platí pravidlo, že čím menej spotrebujeme, tým menej zaplatíme a pochopiteľne ušetríme. Domy, ktoré budú svoje ekonomické náklady do budúcna znižovať, budú určite  bezpečnejšie z pohľadu ekonomického. Nedá sa totiž predpokladať, že cena energií bude do budúcna klesať. Informácie o veľkosti  svetových zásob a predpokladané požiadavky rastu svetovej spotreby energií, dávajú takmer istotu rastu cien.

Ciele

Komunikačnou linkou je komplexný pohľad na bezpečnosť tam, kam sa mnohí z nás vraciame načerpať nové sily, odpočinúť  si, stretnúť sa a byť  s najbližšími - domov!

Prinášať informácie o možnostiach a spôsoboch ako  znížiť energetickú náročnosť domu a tým znížiť ekonomické riziko, ako  zvýšiť statické parametre a tým zvýšiť technickú bezpečnosť a v neposlednom rade ako znížiť riziko napadnutia zlodejom, zahorenia a iných a tým zvýšiť bezpečnosť v rovine všeobecnej bezpečnosti.