Redakce

Redakčná rada

Šéfredaktor a riaditeľ projektu:

Ing. Petr Němec

petr.nemec@bezpecny-domov.sk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Členovia rady:

Eliška Franková

eliska.frankova@bezpecny-domov.sk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. František Janík

frantisek.janik@bezpecny-domov.sk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. Radovan Přikryl

radovan.prikryl@bezpecny-domov.sk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. Hubert Koželuha

hubert.kozeluha@bezpecny-domov.sk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------