Sympozia

Na jeseň roku 2012 sme organizovali celkom 8 sympózií. Tematika sa týkala informácií o zvyšovaní bezpečnosti v bytových domoch v podobe  rekonštrukcií a revitalizácií bytových domov, úsporách a zvyšovaní kvality bývania. Záujem bol veľký a tak teraz pripravujeme aktivity na rok 2013 . Viac informácií nájdete na prelome roku 2012 / 2013 .

Fotografie z jesenných sympózií nájdete tu.

Sympózia budeme koncipovať tak, aby ste si mohli odniesť ucelený súbor informácií od prvotného posúdenia technického stavu budovy až po odovzdanie stavby.

Odborné sympózium v našom prevedení znamená:

  • možnosť získať komplexné a relevantné informácie o problematike rekonštrukcií a revitalizácií bytových domov
  • orientáciu v legislatíve a dotačných tituloch
  • možnosť stretnutia s prednášajúcimi spoločnosťami a partnermi projektu JTDJ „tvárou v tvár"
  • nové kontakty
  • konzultácie vášho konkrétneho problému
  • možnosť diskutovať
  • možnosť podať námet na to, čo vám v sortimente konkrétnej spoločnosti chýba, pochváliť alebo sa posťažovať, jednoducho povedať  a byť počutý
  • vedieť  o pestrej ponuke produktov z oblasti rekonštrukcií a revitalizácií  (tzv. byť v obraze) - strechy, opláštenia, okná, dvere, výťahy, zabezpečenia, úverovanie, poistenie, vnútorné vybavenie, vykurovanie ...
  • príjemné prostredie a pohostenie vrátane obeda.

Prehľad jarných akcií 2013

Dátum Miesto Čas Hotel
26.3 Považská Bystrica 13:00 - 18:00 Hotel Garni
27.3 Trenčín 13:00 - 18:00 Hotel Grand
28.3 Trnava 13:00 - 18:00 Hotel Inka
9.4. Topoľčany 13:00 - 18:00 Hotel Kaštieľ
10.4. Banská Bystrica 13:00 - 19:00 Národný dom
11.4. Martin 13:00 - 18:00 Hotel Victoria
23.4. Košice 13:00 - 18:00 Hotel Centrum
24.4. Prešov 13:00 - 18:00 Hotel Dukla
25.4. Poprad 13:00 - 18:00 Hotel Tatra
15.5. Nové Zámky 13:00 - 18:00 Hotel Grand
16.5. Bratislava 13:00 - 18:00 NTC

Na jednotlivé sympóziá sa budete môcť prihlásiť prostredníctvom registračného formulára.