Dotazníky

Ak máte záujem, budeme radi, pokiaľ si nájdete čas na vyplnenie našich krátkych dotazníkov. Kontaktný dotazník slúži pre subjekty či jednotlivcov, ktorí by uvítali kontakt s autormi nášho projektu, a to predovšetkým s dôvodom aktívneho sa zapojenia do projektu Bezpečný domov. Výskumný dotazník je určený primárne pre stavebné bytové družstvá, združenie vlastníkov, správcovské organizácie a organizácie štátnej správy. Jeho vyplnením, ktoré samozrejme aspoň maličkosťou odmeníme, nám dávate do rúk veľmi dôležitý podklad pre detekciu ako všeobecných problematík súvisiacich s revitalizáciami bytovej výstavby, tak taktiež k zisteniu, aká pomoc z našej strany by individuálne pomohla práve vám k tomu, aby sa vo vašom dome bývalo lepšie.