1.Sympózium Bratislava – Národné Tenisové Centrum

V utorok 28.9.2010 sme zrealizovali prvé odborné sympózium komunikačného projektu Bezpečný domov.

Záujem zo strany poslucháčov bol veľký a dokazuje, že kvalita a bezpečnosť bývania na Slovensku patrí medzi dôležité témy. Je pre nás veľmi potešujúci a zároveň i zaväzujúci veľký záujem zo strany štátnej správy. Sympózia sa aktívne v podobe prednášky zúčastnila pani riaditeľka Štátneho fondu rozvoja bývania pani Judr. Ing. Zuzana Kormanová a riaditeľka odboru stavebníctva Ministerstva hospodárstva pani Ing. Alena Ohradzanská.

Generálnym partnerom projektu je spoločnosť Wüstenrot stavebná sporiteľňa . Finančné produkty, ktoré Sympozium Bratislava
Sympózium Bratislava 28.9.2010 - Uvod
predstavili pani Ing. Lenka Vargová, pani Alena Išpoldová a pani Mgr. Tatiana Slobodníková, vytvárajú otvorený priestor pre dynamický rozvoj činností súvisiacich s financovaním potrebných aktivít. Stavebná spoločnosť V.I.P. Agency prezentovala komplexný prístup riešení. Nasledovali prednášky o problematike striech – Strechostav s.r.o., zdroje tepla a teplej vody – Thermona Slovakia a Korado, výťahy a systémy zvyšujúce bezpečnosť v bytovom dome – Majes a.s. a BetaControl SK s.r.o., okná a okenné systémy – Trocal. Sympózia sa tiež zúčastnil predseda bytového družstva Orlová pán Ing. Jan Katauer, ktorý prezentoval dokázateľné úspory na základe dlhodobých skúseností a odpočtov spotreby.

Mnoho búrlivých diskusií počas jednotlivých prednášok dokazujú potrebnosť takýchto stretávok. Zástupcovia štátu, výrobcovia materiálov a technológií spoločne s realizačnými spoločnosťami získavajú informácie priamo od tých, ktorí žijú v týchto domoch na strane jednej a na strane druhej sú to zase obyvatelia a zástupcovia Bytových domov, ktorí získavajú zodpovedajúce informácie o možnostiach a riešeniach, ktoré môžu odovzdávať ostatným spolubývajúcim. Tieto informácie sú potom rozhodujúce pre stanovenie ďalších postupov.

Účasť a priebeh stretávania nás presvedčil o potrebe zabezpečiť kvalitné informácie pre všetkých, ktorí v bytových domov bývajú.

Všetkým účastníkom ďakujem a teším sa na ďalšie stretávky.

V mene celého realizačného tímu

Ing. Petr Němec

Riaditeľ projektu Bezpečný domov