17. - 20. Januára 2011, Černá louka - Ostrava, to je Infotherma po osemnástykrát

Len niekoľko týždňov nás delí od 18. ročníka najväčšej špecializovanej výstavy Infotherma, tradične venovanej vykurovaniu, úsporám energie a využívaniu obnoviteľných zdrojov v malých a stredných objektoch. Cez 350 domácich a zahraničných firiem a organizácií predvedie novinky vo svojom obore, ktoré z najrôznejších pohľadov ovplyvňujú alebo môžu ovplyvňovať tepelnú pohodu našich príbytkov.

V rámci 70 kapitol, ktoré sa v podstate od prvého ročníka v roku 1994 nemenia, dostávajú na Infotherme 2011 prednosť výrobky a služby, ktoré vedú k úsporám energie alebo ponúkajú alternatívne ekonomicky dostupné vy kurovanie. Príkladom môžu byť expozície kotlov, kde sa u 20 firiem budú prezentovať novinky kotlov na ušľachtilé palivá a v 22 expozíciách moderné kotle na tuhé palivá, ktorých prevádzka, pokiaľ v nich budú spaľované skutočné palivá a nie odpad, by nemali poškodzovať životné prostredie. Pritom je ich prevádzka oproti ušľachtilým palivám lacnejšia. Kotle na spaľovanie biomasy bude prezentovať 22 vystavovateľov. Pri tomto druhu vykurovania je však nutné upozorniť, že zatiaľ nie je dlhodobo garantovaná dostatočná produkcia biomasy a hlavne jej stabilná cena. Tu by mali povedať rozhodujúce slovo predovšetkým roľníci a lesníci. Na výstave budú taktiež zastúpené elektrokotle , kotle s olejovými horákmi, kotle na drevoplyn a pod.

Stále väčšej obľube sa u vystavovateľov tešia krby a krbové vložky, ktoré predvedie 29 vystavovateľov a 17 firiem, budú prezentované kachľové pece a ich modifikácie. Ich obľuba je celkom pochopiteľná, lebo okrem efektu otvoreného ohňa môžu byť predovšetkým pred zimou a na jar výrazným zdrojom úspor ušľachtilých palív.

Súčasťou väčšiny vykurovacích systémov sú komíny a odťahy splodín, na ktoré sa od nového roku vzťahuje nová "komínová" vyhláška. U 10 vystavovateľov a v poradenskom stánku spoločenstva kominárov môžu návštevníci získať informácie nielen o posledných novinkách v tomto obore, ale aj o povinnostiach, ktoré vyplývajú z novej vyhlášky. V republike sa toto nové nariadenie týka cez 2,5 milióna užívateľov, ktorí kúria uhlím, drevom, alebo napríklad plynom.

V rámci úspor energie, ktoré majú rozhodujúci a trvalý charakter bude na výstave v 20 expozíciách prezentovaná nízkoenergetická a pasívna výstavba. S novinkami v izolačných materiáloch a zatepľovacích systémoch sa predstaví viac ako 40 vystavovateľov a s termoregulačnými oknami 24 firiem.

Chceli by sme tiež využiť skutočnosť, že výstava sa koná v oblasti Jeseníkov a Beskýd, kde je dostatok kvalitného dreva, a podporiť tak realizáciu drevostavieb, predovšetkým v nízkoenergetickom a pasívnom režime.

Na výstave Infotherma 2011 si vážime skutočnosť, že sa výstava bude konať pod záštitou Ministerstva životného prostredia, Ministerstva priemyslu a obchodu a Ministerstva poľnohospodárstva.

Za širokú informovanosť o výstave vďačíme mimo iného dnes už 54 mediálnym partnerom z radov českých a slovenských odborných časopisov, internetových portálov a denníkov MF DNES a PRÁVO. Jedným z našich dlhoročných a najužších spolupracovníkov je aj internetový portál TZB-INFO.

celý článok tu

autor - Ing. Libor Kostelný

zdroj - www.tzb-info.cz