Ekologický prístup je na prvom mieste

Fotovoltaické elektrárne sú v ČR najčistejší a najperspektívnejší zdroj energie. Ich prevádzka je bezemisná a energiu, spotrebovanú na jej výrobu, panely "splatí" behom dvoch až troch rokov prevádzky. Po uplynutí životnosti je elektráreň navyše plne recyklovateľná.

Fotovoltaické elektrárne sú v ČR najčistejší a najperspektívnejší zdroj energie. Ich prevádzka je bezemisná a energiu, spotrebovanú na jej výrobu, panely "splatí" behom dvoch až troch rokov prevádzky. Po uplynutí životnosti je elektráreň navyše plne recyklovateľná.

Taký je názor nielen Českej priemyslovej fotovoltaickej asociácie, ktorá združuje asi 60 kľúčových subjektov s viac než 20 % podielom na fotovoltaickom trhu ČR, ale i jedného z jej členov, spoločnosti CE Solar, s. r. o., ktorá buduje solárne systémy a fotovoltaické elektrárne v ČR i na Slovensku.

MINULÝ ROK BOL VEĽKOU VÝZVOU

Slnečnú energiu možno získavať od striech domov, prázdnych plôch brownfieldov či nevyužitých dedinských oblastí. "Naša spoločnosť sa zameriava na elektrárne pozemné a strešné o väčších kapacitách. Je tiež distribútorom komponentov k ich výstavbe, zvlášť fotovoltaických panelov a meničov prúdu renomovaných zahraničných značiek. Ich kvalitu podrobujeme najprísnejším testom," doplňuje Zuzana Orlová, marketingová manažérka CE Solar, s. r. o.

Ako ďalej uviedla, minulý rok bol pre spoločnosť veľkou výzvou. Vybudovala 20 fotovoltaických elektrární v Českej i Slovenskej republike o celkovom objeme 27 MWp. Tento rok však chce rozšíriť svoje aktivity i v ďalších krajinách, zvlášť v juhovýchodnej Európe. "Našou špecializáciou je výstavba skôr väčších elektrární, a to zhruba od 100 kWp viac. Pre takto veľkú elektráreň je treba napríklad pozemok o rozlohe zhruba 2000 metrov štorcových či sedlová strecha o veľkosti približne 800 metrov štorcových. Na menších projektoch kooperujeme s našimi partnerskými spoločnosťami, ktoré inštalujú nami overené komponenty. Všetkým projektom bez ohľadu na ich veľkosť sme venovali maximálnu pozornosť s dôrazom na spokojnosť investora," zdôrazňuje Zuzana Orlová.

ŠETRNÉ K EKOLÓGII

Spoločnosť CE Solar vo svojej činnosti nezabúda na ekologický prístup. "Ekológia je pre nás na prvom mieste. Elektrárne sú stavané na pozemkoch ťažko využiteľných, ako sú napríklad brownfieldy apod. Tiež technológie, ktoré sú pri výstavbách využívané, sú šetrné k životnému prostrediu. To znamená, že ho nijak nepoškodzujú ani neovplyvňujú. Každá fotovoltaická elektráreň je stavaná približne na 20-25 rokov. Potom dôjde k recyklácii všetkých stavebných prvkov a celkovej rekultivácii pozemku, ktorý následne možno akokoľvek využiť. Jedna FVE o inštalačnom výkone 3MWp ušetrí 3,62 miliónu kg/rok emisií CO2".NÁVRATNOSŤ INVESTÍCIE

Investor samozrejme očakáva, že vložené prostriedky do výstavby elektrárne sa mu zhodnotí. Podľa pani Orlové sa dnes a za súčasných legislatívnych podmienok v ČR pohybuje návratnosť takej investície od 9 do 12 let. "Záleží na dĺžke slnečného svitu v daných obdobiach. Pre stavbu solárnej elektrárne je z tohto hľadiska vhodné celé územie Českej republiky."

Podiel obnoviteľných zdrojov energie na celkovej produkcii elektriny v Českej republike predstavuje dnes iba 6,5 %, fotovoltaika sa na týchto zdrojoch podieľa len siedmimi percentami.

"Podľa smerníc Európskej únie sa náš štát zaviazal, že tento podiel dosiahne 13 %, a to do roku 2020. Preto sú akékoľvek špekulácie o budúcnosti rozvoja fotovoltaiky v našej krajine bezpredmetné a zbytočné," uzaviera marketingová riaditeľka Zuzana Orlová.

Asociácia vs. štátne orgány a distribútori

Česká fotovoltaická priemyslová asociácia (CZEPHO) sa 11. 3. 2010 spoločne s ďalšími asociáciami postavila za záujmy drobných investorov a priaznivcov fotovoltaiky. Na jednaní so štátnymi inštitúciami a distribučnými spoločnosťami o ďalšom rozvoji obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v ČR predstavili konkrétny návrh na riešenie súčasnej situácie. Výsledkom jednania sú asociácie rozhorčené, lebo prinieslo len oficiálne proklamácie a žiadne konkrétne kroky vedúce k riešeniu situácie v obore.

CZEPHO požaduje okamžité uvoľnenie blokád rezervácie pre malé inštalácie. Tých do 200 kWp je v ČR väčšina a na celkovom výkone fotovoltaických elektrární sa podieľajú iba 15 % z celkového inštalovaného výkonu. "Je celkom zrejmé, že súčasný plošný stopstav odpovedá porušeniu energetického zákona i preto, že napríklad malé strešné inštalácie siete nielenže nepreťažujú, ale majú naopak stabilizačný charakter," uvádza Jaromír Řehák, predseda CZEPHO. Samospotreba v čase a mieste produkcie nemôže spôsobiť výkyvy v sieti, naopak znamená zníženie strát i zaťaženie pri prenose elektriny na väčšie vzdialenosti.

Záujmom CZEPHO sú také podmienky, ktoré by zaručili udržateľný rozvoj domácej solárnej energetiky. Podporuje preto vládny návrh novelizácie zákona o podpore OZE. "Za predpokladu, že budú investori včas informovaní o výkupnej cene, bude zaistená primeraná doba návratnosti a investori budú oboznámení s dátami a spôsobom výpočtu doby návratnosti, mali by byť nové podmienky pre solídnych investorov prijateľné. Požadujeme, aby tieto údaje Energetický regulačný úrad zverejnil pre každý nasledujúci rok vždy do konca júna," konštatoval Řehák.

autor: Organizácia: CE Solar, s.r.o.

celý článok tu

zdroj: www.tzb-info.sk