Elektronický zpravodaj Pre náš dom 201801

Editoriál

Vážení čitatelia, vážené čitateľky,

práve vám vo vašom elektronickom priestore pristálo prvé tohtoročné číslo nášho elektronického spravodajcu Pre náš dom. Toto číslo vychádza v neľahkej dobe. Je iba na každom z nás, ako sa situácia bude vyvíjať ďalej. V tejto dobe ešte viac platí, že náš dom musí byť miestom nášho bezpečného bytia.

Ako ste sa mohli dočítať na našich webových stránkach www.prenasdom.sk a ako sme vás už na počiatku roku informovali pomocou e-mailu, aktivity združenia Pre náš dom pokračujú šiestym ročníkom a projekt Bezpečný domov otvára svoj už jedenásty ročník. Máme tradíciu, sme na ňu hrdí, ale tiež si uvedomujeme, že tradícia a dôvera vybudovaná za roky spolupráce nás zaväzuje. To je hlavný dôvod zmien, ktoré vás, teda i nás v tomto roku čakajú. Za všetky si dovoľujem zmieniť nasledujúce.

Otvárame priestor pre väčšie možnosti ovplyvňovať komunikované témy, priestor pre vzájomnú diskusiu, a to v podobe možnosti pridruženého členstva za zvýhodnených podmienok (viac informácií nájdete v článku Pridružené členstvo na skúšku).

V programe seminárov Bezpečný domov na záver zaraďujeme priestor pre spoločnú moderovanú diskusiu na témy, ktoré vás budú zaujímať, a to na základe námetov od vás. Náplň stretnutí a seminárov bude obsahovať väčší priestor pre diskusie a hlavne viac informácií v oblastiach života domu, najmä možností riešenia krízových situácií, medziľudských vzťahov, dlžníkov a neplatičov a ostatných záležitostí bežného života.

Zahájili sme komunikáciu smerom k projektantom a špecialistom v oblasti technických riešení budov s cieľom maximálne podporovať kvalitu už od počiatku realizácie technických opatrení, teda od nezávislého posúdenia problému ku špičkovému projektu.

Toľko aspoň stručne o novinkách a teraz vám prajem zaujímavé a verím, že aj inšpiratívne čítanie a verte, teším sa na stretnutie s vami na niektorej z pripravovaných akcií.

Ing. Petr Němec
Predseda občianskeho zduženia Pre náš dom

PRE NÁŠ DOM