Fotovoltaika deň za dňom

Tak hojne preberaný spôsob zisku obnoviteľnej energie, ktorý rozdelil spoločnosť na dva tábory. Jedni fotovoltaiční zástancovia, druhí ju naopak opovrhujú.

Počas posledných rokov došlo v oblasti fotovoltaiky k obrovskému pokroku. Nové technológie si dali za cieľ zefektívniť výrobu energie, dať fotovoltaickým článkom lepší vlastosti (odolnosť, prispôsobivosť, a i.)

Problematike fotovoltaiky sa venuje nasledujúci článok TU.