Grand hotel Kempinski ***** High Tatras vznikol rekonštrukciou „Liečebného domu Hviezdoslav“

Jednou zo zásadných požiadaviek kontrolného manažmentu investora pri dodržaní stanovených termínov a požadovanej kvality, bolo zabezpečenie 100% ochrany odvodňovacieho systému strechy a bezpečnosť prevozu v okolí objektu proti padajúcemu snehu. Limitová hodnota deklarovaná SHMÚ v lokalite Štrbského plesa je 5,5 kN/m-2.

Grand hotel Kempinski ***** High Tatras vznikol po rekonštrukcii „Liečebného domu Hviezdoslav“. Ten sa skladá z komplexu budov postavených v niekoľkých obdobných a prepojených až sekundárne: Jánošík, Kriváň, Hviezdoslav a spojovacia budova.

Budova Končistá - ktorú je doteraz možno zhliadnuť na starých pohľadniciach, bola v dezolátnom stave a pamiatkari vzhľadom k tomu, že ju už nebolo možné zachrániť, súhlasili s jej asanáciou. Najstaršia časť - Jánošík, bola dokončená približne v roku 1896 a posledná časť komplexu v dvadsiatych rokoch minulého storočia. Liečebný dom je tak pamiatkovo chránený. Celý komplex sa navyše nachádza v oblasti s najvyšším stupňom ochrany prírody a je postavený na moréne (horniny natlačené ľadovcom pri jeho pohybe do nižších polôh, kde potom ľadovec rástol a vzniklo z neho pleso), ktorá tvorí breh Štrbského plesa. Tieto okolnosti spolu sa špecifickými klimatickými podmienkami a zámerom investora vybudovať päťhviezdičkový hotel sú dôvodom, prečo ide o jednu z najnáročnejších rekonštrukcií v poslednej dobe na Slovensku. Všetky materiáli použité pri rekonštrukcii boli navrhnuté s vedomím, že budú použité v náročných vysokohorských klimatických podmienkach.

V strednej Európe má použitie kosoštvorcových šablón zo zinkového plechu veľkú tradíciu. Krytina tohto charakteru bola vyvinutá okolo roku 1840, avšak jej použitie je po II. svetovej vojne prechodne na ústupe. Dnes sa tento spôsob pokladania používa nielen pri obnove pamiatkových chránených objektov, ale aj pri opláštení strešných nadstavieb, u komínov či strešných štítov. Kosoštvorcové krytie - v modernej podobe - získava stále väčší vplyv v súčasnej architektúre.

Líniová snehová zábrana je replikou pôvodnej snehovej zábrany. V záujme naplnenia očakávania zo strany investora, bolo navrhnuté a realizované zníženie osovej vzdialenosti žľabových hákov na 500 mm, pričom ich množstvo bolo zdvojené. Pre vystuženie žľabu medzi žľabovými hákmi bola ďalej do vnútornej návalky vložená priebežná roksorová výstuž Ø 8 mm.

Súčasťou ochrany strešných žľabov je ich vyhrievanie pomocou termokáblov Deviflex od firmy DEVI. Klampiarske práce na zastrešenie objektu "Liečebného komplexu Hviezdoslav" na Štrbskom plese možno charakterizovať správnou voľbou materiálu, správnou voľbou systému strešnej krytiny a v neposlednom rade i profesionálnym zhotovením. Materiál použitý na zastrešenie, ktorým je v tomto prípade ušľachtilý titanzinok RHEINZINK, je vďaka svojej bezúdržbovosti, dlhej životnosti (80 - 150 let) priamo predurčený pre tvarovo náročné pamiatkovo chránené objekty i objekty hotelového charakteru najvyššej bonity. Systém štvorcových strešných šablón je pri danom sklone strechy spoľahlivo odolný proti dažďu a znamená pre užívateľov i v oblastiach bohatých na sneh, vysokú funkčnú bezpečnosť a spoľahlivosť.

celý článok tu

autor - Organizace: RHEINZINK ČR, s.r.o.

zdroj - www.tzb-info.cz