Bezpečný domov

Pripravujeme aktivity komunikačného projektu pre rok 2011.

Skončil zimný blok odborných sympózií informačného projektu o revitalizáciách a rekonštrukciách bytových domov "Bezpečný domov" a posledné tohtoročné číslo tohto projektu je v tlači. Distribúcia tohto vydania bude zabezpečená tak, aby ho naši všetci novinári dostali ešte pred tohtoročnými Vianocami.

Záujem o informácie súvisiace so znižovaním energetickej náročnosti bytových domov, predĺženie ich životnosti a zvyšovanie komfortu bývania stále rastú.

Vysoká návštevnosť a Váš záujem nás zaväzuje k realizácii ďalších sympózií, vydávanie tlačív a aktualizáciám webovej prezentácie.

Budúci rok by sme chceli realizovať viac odborných seminárov vo viacerých mestách Slovenskej republiky, vydať ďalšie čísla nášho bulletinu a pravidelne prinášať tie najaktuálnejšie informácie na www.bezpecny-domov.sk.

Termíny sympózií nájdete od Februára 2011 na hore uvedenej stránke, vrátane prihlasovacích formulárov.

Autor: Redakcia