Jednoduché a pritom účinné vetranie?

Značný dôraz je v poslednej dobe kladený na zníženie energetických strát budov. Stavajú sa domy so stále lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami a tesnejšou obálkou budov. V rovnakom trende sú prevádzané i stavebné úpravy mimo iného i rekonštruovaných domov za účelom zníženia ich energetickej náročnosti.

Podstatne lepšie tepelnoizolačné vlastnosti budovy spolu s veľmi tesnými stavebnými otvormi (okná, dvere apod.) prináša nezriedka potrebu zabezpečenia kvalitného vetracieho systému. Spravidla k tomu vlastníci bytov alebo rodinných domov pristupujú s odstupom času, kedy zisťujú, že vo svojej snahe o maximálne zníženie strát zabudli riešiť otázku vetrania a s tým súvisiace ostatné väzby (nadmerná vlhkosť, vznik plesní, ťažký vzduch v miestnostiach atď.)

Vetranie samotnými oknami je i pri použití mikroventilácie úplne nedostačujúce. Pokiaľ sa pozriete na obrázky, ktoré dokumentujú, čo v skutočnosti dýchame, začína voľba vhodného vetracieho systému naberať na význame.

Bohužiaľ vzduch, ktorý prichádza do nášho obydlia, nebýva vždy najčistejší (viď obr.).

Zanesenie vonkajšej mriežky prívodného prvku vzduchu cca po ročnom používaní

Aké sú možnosti?

Najlepším možným riešením je vetrací systém s rekuperačnou jednotkou, ktorá zníži energetické straty spojené s vetraním na minimum. Avšak jeho inštalácia za niekoľko mesiacov alebo rokov po prevedenej rekonštrukcii je spravidla pre väčšinu obyvateľov nemysliteľná. Obnáša to spravidla značný zásah do už zrekonštruovaného obydlia (vytvorenie stavebných otvorov do vodorovných alebo zvislých stavebných konštrukcií, z nich sú niektoré vystužené kari sieťou), ďalej vybudovanie spravidla čiastočných podhľadov, v ktorých je ukryté vzduchotechnické potrubie.

Sú možné i iné riešenia?

Veľmi elegantným riešením je použitie hybridného vetracieho systému, ktorý je tvorený odťahovými ventilátormi a prívodnými prvkami vzduchu firmy Fresh.

Čerstvý vonkajší vzduch je nasávaný prívodnými prvkami Fresh umiestnenými buď v rámoch okien (Fresh Al - dB 450/40) alebo v obvodových stenách budovy ( Fresh 98 TL-F dB), ktoré sú inštalované v takzvane " čistých miestnostiach" - spálňach, detských alebo obývacích izbách. Presne nastavené množstvo vonkajšieho vzduchu sa zmiešava so vzduchom vo vnútri budovy a skrz netesnosti stavebných prvkov prúdi všade, kam potrebujeme. V "špinavých miestnostiach" s najväčším výskytom vlhkosti, pachu apod. ako sú napríklad kúpeľne, toalety, šatne, kuchyne, sú umiestnené odťahové ventilátory Fresh Intellivent, ktoré odvádzajú znečistený vzduch strešnej konštrukcie alebo cez obvodové steny so všetkými škodlivinami vo vnútri budovy.

Odťahové ventilátory Fresh Intellivent (určené predovšetkým do kúpeľní a pre WC) predstavujú vo svojej oblasti úplnú a bezkonkurenčnú technologickú špičku. Medzi jeho výnimočné vlastnosti patrí automatické riadenie vlhkosti. Pokiaľ hovoríme o automatickom riadení vlhkosti, tak vskutku máme na mysli automatické - riedené mikroprocesorom bez zásahu obsluhy.

Odťahový ventilátor Fresh Intellivent si sám otestuje hodnotu relatívnej vlhkosti pri svojom prvom uvedení do prevádzky. V okamihu, kedy dôjde k nárastu relatívnej vlhkosti, automaticky sa uvedie do prevádzky, v ktorej je tak dlho, než sa vráti relatívna vlhkosť na pôvodnú hodnotu. Prípadne, pokiaľ zistí, že svojou činnosťou nie je schopný relatívnu vlhkosť znížiť, jednoducho sa vypne. V tomto okamihu mikroprocesor opätovne prepočíta novú hodnotu relatívnej vlhkosti, ktorú vyhodnotí ako východiskovú. Ventilátor následne bude reagovať na zmenu hodnôt relatívnej vlhkosti vzťahujúcu sa k novej vypočítanej hodnote.

Pre užívateľov tým odpadá prácne nastavovanie vlhkosti v priebehu roku (hodnoty sú rôzne v závislosti na ročnom období), ako je tomu pri ostatných výrobcoch a dodávateľoch.

Na ventilátore existuje mimo iného možnosť nastavenia rýchlosti otáčok ventilátora - to znamená, že užívateľ si môže zvoliť presné množstvo odťahového vzduchu. Súčasťou balenia sú i pripájacie adaptéry na priemer odťahového potrubia 100 alebo 125 mm. Ďalšou prednosťou je veľmi tichá prevádzka iba 22,5 dB a životnosť cca 60 000 ( čo je viac než 7 rokov) prevádzkových hodín, ani keby došlo k zmene jeho technických parametrov. Taktiež maximálny príkon odťahového ventilátora, iba 5 W, ho radí k najúspornejším na trhu. Ak zhrnieme vyššie uvedené, celkom 12 farebných kombinácií, možnosť inštalácie potrubnej spätnej klapky, intuitívne ovládanie, ľahká možnosť čistenia a až 4 spôsoby pripojenia k elektrickej sieti v kombinácii s farebnými vonkajšími mriežkami splní aj tie najnáročnejšie požiadavky.

Distribučné prvky vetracieho systému zaistia rovnomerné a svieže ovzdušie pri zachovaní maximálneho komfortu pre užívateľov objektu - už vo vzdialenosti 65 cm je teplota privádzaného čerstvého vzduchu iba o 4°C nižšia než teplota vzduchu v miestnosti, a to i pri vonkajšej teplote -20 °C. Veľmi prepracovaný systém prúdenia privádzaného vzduchu súčasne zamedzuje vzniku kondenzácie vlhkosti v blízkosti vnútorného deflektora, ktorý je opatrený regulačným mechanizmom prietokového množstva vzduchu. Jeden prívodný prvok vzduchu je schopný dopraviť v závislosti na type od 6 – 8 l čerstvého vzduchu za sekundu (cca 21 - 28m3/h).

Proti hluková izolácia redukuje hladinu akustického tlaku o cca 45 dB

Účinná proti hluková izolácia v kombinácii s rôznymi druhmi filtrov (prachový, pílový alebo elektrostatický), sieťkou proti hmyzu, vonkajšou mriežkou dávajú užívateľovi možnosť vytvorenia príjemného a zdravého ovzdušia, ani keby ste boli obťažovaní vonkajším hlukom, hmyzom či mali obavy z vniknutia nepovolaných osôb pootvorenými oknami.

Veľmi zaujímavým príslušenstvom prívodného prvku vzduchu je i švédsky patent "flimmer filter". Vlastná separácia znečisťujúcich častíc prebieha pozdĺž elektrostaticky nabitých polypropylénových vlákien, čo zabezpečuje veľmi dlhú životnosť filtru, ani keby došlo k podstatnému obmedzeniu prietoku privádzaného čerstvého vzduchu v priebehu jeho životnosti. Charakteristika filtru zodpovedá triede F7, čo mimo iné splňuje s veľkou rezervou i požiadavky kladené na filtre pre ľudí trpiacich alergiami.

Pre obytné domy s vyšším počtom poschodí alebo pre veľmi veterné oblasti sú k dispozícii špeciálne vonkajšie kryty na mriežky alebo novo vyvinutý prvok Fresh Tyfon. Jeho ďalšou výhodou je zamedzenie rizika proti vniknutiu vlhkosti pri bočných dažďoch a ďalšie zvýšenie hlukových vlastností fasádneho prestupu.

Hybridné vetranie od firmy Nativa je veľmi elegantným riešením pre zateplené a rekonštruované budovy, v ktorých chýba riadené vetranie. Vetrací systém sa prispôsobí individuálnym požiadavkám ako pre kancelárske priestory, tak obyvateľov obytných alebo rodinných domov. Variabilnosť systému dovoľuje užívateľom udržať hodnoty relatívnej vlhkosti na požadovanej úrovni, napriek tomu, že by dochádzalo k nadmernému vysušovaniu obytných priestorov. Jedinú nevýhodu - zvýšené náklady na vykurovanie (nie je využívaná energia z odťahového vzduchu) plne kompenzujú ostatné výhody - veľmi tichá prevádzka, nízke investičné náklady, rýchla inštalácia, ľahké čistenie prvkov vetracieho systému a plne prispôsobivé vetracie režimy. Týmto spôsobom je možné docieliť kvalitné a zdravé ovzdušie pri požadovaných výmenách vzduchu behom celého ročného obdobia.

autor: Organizácia: Nativa spol. s r.o.

celý článok tu

zdroj: www.tzb-info.sk