Karkulka nosí veci v košíčku, my máme chodiť s taškou z PES


Trend správať sa šetrne k životnému prostrediu neustále rastie. Do boja o podporu ŽP sa zapája nespočetné množstvo jednotlivcov, skupín i legislatívnych opatrení.

A tak sa mnohí z nás (buď z dôvodu správať sa zodpovedne k ŽP alebo k svojej vlastnej peňaženke) naučili chodiť na nákupy vybavenie vlastnými taškami.

Ktorá taška je však z pohľadu životného prostredia najšetrnejš í?
To, že sa jedná o opakovateľne použiteľnú tašku, sa asi zhodneme všetci. otázka znie, ktorý materiál je najvhodnejší?

Na túto otázku odpovedá štúdia "Porovnanie environmentálnych vplyvov nákupných tašiek z rôznych materiálov metódou posudzovanie životného cyklu - LCA," spracovaná na pokyn MŽP na Vysokej škole chemicko-technologickej.

Štúdia sa zamerala na šesť druhov tašiek:

  • z ľahkého plastu (HDPE),
  • z pevného plastu (LDPE),
  • papierovú tašku s páskovým uchom,
  • textilné polyesterovou tašku (PES / PET),
  • textilné tašku z obyčajnej bavlny,
  • textilné tašku z organickej bavlny.

Posudzovanie životného cyklu - LCA znamená hodnotenie environmentálnych vplyvov produktov s ohľadom na ich celý životný cyklus. Zahŕňa teda všetky fázy od štádia získavania a výroby východiskových materiálov, cez štádium výroby samotného produktu, cez štádium jeho užívanie až po štádium jeho odstránení, opätovného použitia alebo recykláciu v ňom použitých materiálov.

Víťazom po takomto posúdení LCA sa stala taška vyrobená z PES.

Pre mňa, ako pre veľkú ochrankyňu látkových tašiek, ktoré si môžem sama ušiť, ozdobiť a navrhnúť, to je prekvapujúce správa.
Ako to, že nevyhrala textilná bavlnená taška ?
Hlavným dôvodom sú škody, ktoré vznikajú vo fáze pestovania bavlny a podpisujú sa na emisiách do ovzdušia, vyššej spotrebe vody, premene krajiny alebo vplyvu na ozónovú vrstvu.

Najhoršie taška
Titul najhoršie taška z hľadiska LCA dostala taška vyrobená z LDPE. Pokiaľ ale jednorazové tašky máte, uvědmte si, že opätovným využívanie tašiek dochádza k zníženiu ich environmentálnych vplyvov na životných cyklov. Preto takéto tašky používajte do "roztrhania tela".

Záverom
Nie je dôležité, či používame tašku z PES, textílie či papiera. Ale či počas nášho spotrebiteľského správania uvažujeme o vplyve našich činností a snažíme sa správať, aspoň trošku zodpovedne k našu planéte.

Autor: MaNe
Zdroj: Štúdia "Porovnanie environmentálnych vplyvov nákupných tašiek z rôznych materiálov metódou posudzovanie životného cyklu - LCA"
Definícia LCA