Klienti Wüstenrotu sa dostanú k bývaniu jednoduchšie

Obe spoločnosti pod značkou Wüstenrot ponúkajú svojim klientom výhodné podmienky pri nadobudnutí a poistení ich bývania.

Wüstenrot stavebná sporiteľňa a Wüstenrot poisťovňa v apríli 2012 prišli s novou ponukou pre klientov so záujmom o zmenu svojho bývania.

Komplexný balík pozostáva z výhodného medziúveru na bývanie s úrokovou sadzbou už od 1,69 % p.a., poistenia nehnuteľnosti so zľavou až 25 % a poistenia zodpovednosti za škodu pre všetkých príslušníkov domácnosti s poistnou sumou 25 000 € zdarma.

Kto už je alebo sa stane klientom Wüstenrot stavebnej sporiteľne, má možnosť získať komplexné poistenie bývania so základným balíkom poistenia zodpovednosti za škodu príslušníkov domácnosti na jeden rok zdarma. Poistenie tak sporiteľ / poberateľ úveru získa výhodnejšie oproti štandardnej ponuke.

Ak klient Wüstenrot poisťovne potrebuje financie na zlepšenie svojej bytovej situácie, stavebná sporiteľňa mu poskytne medziúver až do výšky 200.000 eur s úrokom od 1,69 % ročne, fixovaným na 2 roky a so zvýhodneným ročným úrokom 3,99 % fixovaným na ďalšie 2 roky. Nie je pritom nutné predchádzajúce sporenie či počiatočný vklad.

„Teší ma, že od začiatku roka 2012 prinášame klientom samé dobré správy. Obe spoločnosti pôsobiace na Slovensku pod značkou Wüstenrot už dlhodobo preukazujú svoju kvalitu. Garantujeme podmienky a stabilitu, klienti sa na nás vždy môžu spoľahnúť a zároveň prichádzame s inováciami. Všetkých našich stavebných sporiteľov aj poberateľov úveru, či poistencov vnímame ako Wüstenrot klientov, bolo preto len otázkou času, kedy z toho začnú profitovať ešte viac,“ vyjadril sa k vzájomným výhodám pre klientov poisťovne a stavebnej sporiteľne Ing. Pavol Pitoňák, MBA, člen predstavenstiev oboch spoločností.

Viac informácií na www.wustenrot.sk