Koniec dotácií na obnovu panelových domov negatívne ovplyvní stavebný priemysel a štátnu kasu

V priebehu augusta tohto roku došlo v dôsledku úsporných opatrení štátneho rozpočtu k zastaveniu kľúčových programov na podporu revitalizácie a modernizácie panelových domov. Ukončenie programov Nový PANEL a Zelená úsporám , kde došlo k zastaveniu prijímania žiadostí pre panelové domy, sa prejavia nielen výrazným spomalením či úplným zastavením opráv zastaraných panelových domov, ale bude mať tiež negatívny dopad na štátny rozpočet v podobe vyššej nezamestnanosti najmä v stavebníctvach a nižšiemu výberu daní a odvodov poistného.

„Štátna dotácia vo výške 1 miliardy v programe Nový PANEL generuje následné investície v objeme 5 miliárd, pričom daňový výnos a úspora sociálnych výdavkov zo štátnej pokladni je o 600 miliónov vyšší než štát vynaloží na dotáciu.

Sme preto presvedčení, že zastavenie alebo výrazné obmedzenie týchto programov je chybným krokom, ktorý bude mať negatívny dopad na štátny rozpočet a stavebný priemysel,“ vysvetľuje prezident Centra regenerácie panelových domov (CERPAD) Ing. Tomáš Fendrych a doplňuje: „Ukončením programov Nový PANEL príde stavebný priemysel len v roku 2011 o investície vo výške 15 miliárd korún. Nemôžeme pominúť ani sociálny aspekt programu, vďaka tomu je ročne vytvorených 15 tisíc pracovných miest prevažne v regiónoch zasiahnutých vysokou nezamestnanosťou. Práve tu je realizovaná väčšina podporovaných projektov. “

Za dobu fungovania programu Nový PANEL bolo poskytnuté celkom 8 510 dotácií v celkovej výške 11,8 miliardy Kč, ktoré prispeli k revitalizácii okolo 330 000 panelových bytov. Celkové náklady na modernizáciu panelových domov, zahrňujúce vlastné zdroje a dotovaný úver, tak dosahovali vyše 66 miliárd Kč. „Výsledky prieskumu PanelSCAN ukazujú, že v súčasnej dobe je v ČR 45 % panelových bytov, ktoré neprešli žiadnou opravou, a ďalších 20 % bytov, ktoré boli opravené len malým spôsobom. U bytových nepanelových domov je situácia ešte horšia a miera zanedbanosti predstavuje 88 %,“ uvádza predseda Zväzu českých a moravských bytových družstiev (SČMBD) Ing. Vít Vaníček a dodáva: „Celková potreba investície v súčasnej dobe predstavuje 575 miliárd korún. Zastavenie štátnej podpory však znamená koniec mnohých projektov, tak isto ako zmar nemalých investícii vložených do prípravy projektov. Zrušením programov Nový PANEL vyslala vláda smerom k tisícom obyvateľov panelových bytov signál, že sa štát odmieta naďalej zúčastňovať na náprave stavu, ktorý sám kedysi spôsobil.“

CERPAD i SČMBD sa zhodujú, že pokiaľ nie je možné kvôli stavu verejných financií pokračovať v doterajšej forme štátnej podpory, je nutné nájsť v čo najkratšej dobe náhradu v podobe iného návratného nástroja. Je však potreba zachovať prínosy programu Nový PANEL, potom charakter neprijme podpory, ktoré vedú investorov k väčšej zodpovednosti, jasné a kontrolované pravidlá a požiadavky na komplexnosť opráv, vďaka ktorým dosiahnuté výrazné energetické úspory.


Témov regenerácie bytových domov bola venovaná i konferencia na veľtrhu For Arch Praha 2010, ktorú usporiadalo TZB-info .
Na tému Regenerácie bytových domov - ako ďaleko bez dotácií bude venovaný sprievodný program veľtrhu Aqua-therm v utorok 23.11.2010, na ktorý Vás redakcia TZB-info srdečne pozýva.

Program sa koná od 11 do 15 hodiny priamo na výstavisku v Letňanoch, vstup je voľný a pre návštevníkov veľtrhu zadarmo.
V programe zaznie napríklad praktický príklad z Brna ako dosiahnuť významné úspory, a tým rýchle návratné investície do vyregulovaných teplých vôd, objektívne a subjektívne hodnotenia bytových domov po zatepleniach, rady pre rekonštrukcie vody a kanalizácie v starých bytových objektoch, ukážka možností rozpočítavania nákladov, praktické odpovede na základné otázky pri rozhodovaniach o solárnych kolektoroch, možnosti vyhovujúceho vetrania. .....
Tešíme sa, dovidenia. Vaša redakcia TZB-info.

celý článok tu

autor - Tisková zpráva Cerpad

zdroj: www.tzb-info.sk