Medziúvery Rekofond pre bytové domy

Bývajte kvalitnejšie a s výraznou úsporou na energiách.

 • Fixná úroková sadzba 3,69 % p. a. vo fáze medziúveru
 • Garantovaná úroková sadzba a výška splátky
 • Bez potreby vlastných finančných prostriedkov

Mám záujem

Vypočítajte si úver

Výhody

Ušetrite na energiách zateplením bytového domu s financovaním pomocou najvýhodnejších akciových medziúverov v programe Rekofond.

 • Bez potreby vlastných finančných prostriedkov
 • Možnosť predčasného splatenia úveru bez poplatku
 • Garantovaná úroková sadzba a výška splátky počas celej lehoty splatnosti úveru
 • Získate rýchly prístup k financiám
 • Vyberáte si formu zabezpečenia úveru
 • Zálohové čerpanie až do výšky 80 % z celej výšky úveru
 • Možnosť získania štátnej prémie 8,5 % p. a. na každé štyri byty v bytovom dome
 • Výška úveru pre právnickú osobu až do 3 000 000 €

Podmienky použitia

 • Odstránenie systémových porúch bytového domu
 • Výmena alebo oprava strechy vrátane antén, bleskozvodov a komínov
 • Oprava spoločných častí, zariadení a príslušenstva bytových domov (nahrádzanie opotrebovaných konštrukcií novými konštrukciami s cieľom obnoviť funkčnosť stavby)
 • Odstránenie statických porúch bytového domu
 • Výstavba vlastných kotolní bytových domov, rekonštrukcie výťahov
 • Získanie energetického certifikátu bytového domu
 • Výstavba alebo nadobudnutie zariadení využívajúcich alternatívne zdroje energií ako sú ekologické a energetické zariadenia súvisiace s bytovými domami (napríklad čističky odpadových vôd, solárne panely)

Formy zabezpečenia:

 • Záložné právo na pohľadávky a vinkulácia vkladu vo výške dvojnásobku celkovej odporúčanej mesačnej sumy vo fáze medziúveru
 • Notárska zápisnica a solidárne ručenie vlastníkov či nájomcov
 • Banková záruka SZRB, a. s.

Vypočítať si úver