Môj dom, môj hrad!

A chránite ho dostatočne?

Logo Union Poisťovňa

Dnes už nehrozí nájazd znepriateleného panovníka, ako tomu bolo v minulosti, ale rozhodne je potrebné svoj majetok chrániť pred neočakávanými rizikami, ako sú živelné pohromy, vyčíňanie počasia, vandalizmus či nezodpovedný sused. Aj keď bývate v paneláku ďaleko od vodného toku, zaplaveniu sa nemusíte vyhnúť, zvlášť v čase bohatých zrážok, keď sa zatopeniu a navlhnutých stien nevyhne ani najvyššie položený byt. Riešenie je poistenie bytového domu, ktoré pred neočakávanými nákladmi na opravu ochráni všetkých obyvateľov paneláku.

Bratislavsky hrad

Poistené všetko pod jednou strechou

Poistením bytového domu si poistíte celý bytový dom, teda všetky bytové jednotky, všetky zariadenia domu – výťahy, práčovne a kotolne, sušiarne, kočikárne alebo miestnosti na odkladanie bicyklov, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, prípojky – všetky spoločné časti domu najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné a zvislé nosné a izolačné konštrukcie, všetky nebytové priestory – miestnosti alebo priestory v bytovom dome, ktoré slúžia na iné účely ako na bývanie alebo na prevádzku bytového domu (obchody, sklady a kancelárie využívané zväčša na podnikanie a pod.).

Nemusíte si už poisťovať byt individuálne

Poistenie bytových domov nahradí individuálne poistenie jednotlivých bytov, ktoré má zopár nevýhod, napr. ak vyhorí stena, ktorú má spoločnú poistený a nepoistený byt, v takom prípade by poisťovňa hradila len jednu polovicu škody. Pri poistení bytových domov poisťovňa hradí akúkoľvek škodu v ktoromkoľvek byte, nebytovom priestore. Staršie zmluvy poistenia bytových domov zahŕňali iba poistenie spoločných častí a spoločných zariadení. V Union poisťovni, a. s., poisťujeme každý byt a v rámci bytu poisťujeme všetky časti, ktoré sú v ňom napevno zabudované a vybavenie, ktoré tam už bolo, to znamená sanita, plávajúca podlaha, dlažba, obklad, stierka, tapety, vnútorné dvere, bytové dvere, okná,...)

Aké škody vám poistenie bytových domov kryje?

Kryje škody na nehnuteľnom majetku spôsobené živelnými rizikami – požiar, blesk, výbuch , víchrica, krupobitie, povodeň a záplava, zemetrasenie, tiaž snehu a ďalšie. V Union poisťovni, a. s., poisťujeme viac ako 25 rizík, čo je najširšie krytie na slovenskom trhu. Poistenie rovnako kryje aj vodovodné škody v dôsledku prasknutia akejkoľvek vodovodnej trúbky – napr. spoločné stúpačky, prasknutý radiátor v byte, prívodná hadica do WC. Možnú značnú škodu na bytoch (dlažba, sanita, stierky), a ťažké škody, ako napríklad v prípade, že praskne stúpačka na najvyššom poschodí a dôjde k vytopeniu všetkých susedov až na prízemie ani netreba spomínať.

Dôležitým rizikom, ktoré je v rámci poistenia kryté, je aj poistenie zodpovednosti z vlastníctva bytu v rámci ktorého kryjeme tie škody, za ktoré zodpovedajú všetci vlastníci voči tretím osobám, ako sú návštevy, podnájomníci, chodci na ulici,...).

Prečo sa poistiť v Union poisťovni?

Je na trhu už viac ako 20 rokov a poskytuje poradenstvo na základe dlhoročných skúseností v poisťovaní bytových domov. Môžete si vybrať z najširšej ponuky rizík, komplexné poistenie bytových domov ponúka 100%-né poistenie individuálnych bytov, za tretinovú cenu máte poistený každý panel, každú tehlu.

Viac informácii získate na zvýhodnenej linke Zákazníckeho centra 0850 111 211, osobne na ktoromkoľvek kontaktnom mieste Union poisťovne alebo na webstránke www.union.sk .