Nasledujúci seminár Beton Univerzity

Českomoravský betón vás pozýva na už 4. Seminár Betón Univerzity, 23. 9. 2010, Brno, FAST VUT, Veveří 331/95. Náplňou seminára sú praktické poznatky a použitie betónových zmesí na stavbách.

Nejedná sa však iba o zoznámenie s technickým riešením a postupmi pri výstavbe, ale o ucelené informácie vedúce ku spojeniu a správnemu využitiu požiadaviek na konštrukcie z pohľadu jednotlivých špecializácií.


Veríme, že sa semináre Betón Univerzity stanú miestom stretávania odborníkov a profesionálov v stavebníctve, kde bude dialóg ideálnou príležitosťou skonzultovať svoje vlastné skúsenosti s poprednými odborníkmi.

Pokračovanie seminára Betón Univerzity bolo úspešne zaradené medzi akreditované vzdelávacie programy pre členov ČKAIT na obdobie 1. 7. – 31. 12. 2010.

celý článok tu

autor |  Organizácia: Českomoravský beton, a.s.

zdroj: www.tzb-info.sk