Nemecký trh s tepelnou technikou v roku 2009, spotrebitelia stále najviac dôverujú vykurovaciemu oleju a zemnému plynu

Na tlačovej konferencii, konanej v Berlíne dňa 26. 1. 2010, zverejnil Spolkový priemyselný zväz pre energie a technické zariadenie budov (BDH Köln) svoju správu o vývoji nemeckého trhu s tepelnou technikou v roku 2009. Správa uvádza, že sa trh ako celok v roku 2009 zväčšil o 3 %, ale zároveň, došlo k výrazným posunom v štruktúre predaja jednotlivých typov tepelnej techniky.

Výsledky predajov sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:

Vývoj trhu tepelnej techniky, medziročné vyrovnanie - Nemecko

2008

2009

zmena

Celkové predaje kotlov a tepelných čerpadiel (ks)

618 800

638 000

3%

Kotle na vykurovací olej alebo zemný plyn (ks)

519 600

555 500

7%

z toho

Plynové kondenzačné kotle (ks)

308 900

330 500

7%

Plynové nízkotepelné kotle (ks)

105 800

109 000

3%

Olejové kondenzačné kotle (ks)

58 100

72 000

24%

Olejové nízkotepelné kotle (ks)

46 800

44 000

-6%

Kotle na drevo alebo palety (ks)

36 700

27 500

-25%

Tepelné čerpadlá (ks)

62 500

55 000

-12%

Solárno-termické kolektory (m2)

2 135 100

1 580 000

-26%

Centrálne vetracie jednotky s rekuperáciou tepla (ks)

17 100

22 000

29%

Zdroj: Tlačová konferencia BDH, Berlín 26.1.2010

Prezentované dáta ukazujú, že víťazmi v súboji medzi jednotlivými druhmi tepelnej techniky, sú efektívne kondenzačné kotle na vykurovací olej alebo zemný plyn a centrálne vetracie jednotky s rekuperáciou tepla. Naopak, v poli porazených sa v roku 2009 ocitli technológie, ktoré k výrobe tepla používajú tzv. obnoviteľné zdroje energie, ako tepelné čerpadlá, kotle na biomasu a solárno-termické kolektory na ohrev vody.

Z uvedeného vyplýva, že aj cez silnú politickú a mediálnu podporu obnoviteľných zdrojov energie sa spotrebitelia vo svojich rozhodnutiach riadia v celku inými dôvodmi, a preto nedosahujú predaje kotlov na biomasu a tepelných čerpadiel významnejších objemov. Ich podiel na celkových predajoch je necelých 13 %. Je naopak v celku jasné, že obľuba tepelnej techniky, ktorá k výrobe tepla používa fosílne palivá, ako je vykurovací olej alebo zemný plyn, nijak neklesá, ale naopak stúpa. Podiel olejových a plynových kotlov na celkových predajoch v roku 2008 bol necelých 84 % a v roku 2009 prekročil 87 %.

celý článok tu

autor - Richard Richtermoc  |

zdroj - www.tzb-info.cz