Nový poplatok za vodu

Či vodu míňate, alebo nie, platiť budete aj tak. Vodárenské spoločnosti začali od januára účtovať nový poplatok. Tak ako je u ľudí hovorovo zvykom nazývať, že pri elektrine platia mesačnú sumu za „elektromer“ a pri plyne za „plynomer“, v prípade vody sa zasa zrejme zavedie výraz – poplatok za „vodomer“.

V skutočnosti má pevná úhrada pokrývať náklady, ktoré dodávateľ má, či už ľudia vodu alebo spomínané energie spotrebúvajú, alebo nie. V prípade vody poplatok závisí od hrúbky potrubia pri vodomere, čo súvisí s množstvom vody, ktorú vodárenská firma upravuje pre potenciálny odber.

V prípade najčastejšie používaných vodomerov v domácnostiach, s priemerom do 20 milimetrov, je poplatok od 20,40 eura za rok (v Turci a v Ružomberku) až do 27,60 eura ročne v prípade stredoslovenských vodární. V ostatných regiónoch je poplatok medzi danými dvoma hodnotami.


Celý článek: http://byvanie.pravda.sk/peniaze-a-paragrafy/clanok/416866-novy-poplatok-za-vodu/

Zdroj: http://byvanie.pravda.sk