Podpora výstavby sociálnych bytov

Podpora výstavby sociálnych bytov. Od 1. augusta platí novela nariadenia vlády č. 333/2009 Zb. z.

Štátny fond rozvoja bývania (SFRB) informuje o tom, že od 1. septembra platí novela nariadenia vlády č. 333/2009 Zb. o podmienkach použitia finančných prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania ku krytiu časti nákladov spojených s výstavbou sociálnych bytov.

"Bývanie bude dostupnejšie pre viac ľudí. Znova môžu v sociálnych bytoch bývať i ľudia s príjmom na hranici 0,8 násobku priemernej mesačnej mzdy. Novela zjednodušuje postup a znižuje administratívu pri vybavovaní žiadosti o poskytnutie podpory a súčasne presnejšie vymedzuje prílohy požadované k podaniu žiadosti", uvádza zástupca SFRB.

Príjemcovia dotácie pri výstavbe sociálneho bývania môžu využiť tiež dotácie z Programu Zelená úsporám. Nebudú ale môcť uplatniť nárok na zvýšenie dotácie z dôvodu splnenia požiadaviek na energetickú náročnosť budov platné pre triedu A - zvýšenie čiastky 100 000 korún na každý byt, alebo o 50 000 korún v prípade výstavby sociálneho bytu realizované stavebnými úpravami, nadstavbou alebo prístavbou, či pri energetickej náročnosti budov platné pre triedu B.

Obsah celej novely je ku stiahnutiu na webových stránkach Štátneho fondu rozvoja bývania.

celý článok tu

autor - Autor: redakcia Odkaz: http://www.sfrb.cz/

Zdroj: www.tzb-info.sk