Pozvánka na 18.konferenciu Teória a konštrukcie pozemných stavieb

Technický a skúšobný ústav stavebný n.o. v spolupráci s
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,Stavebná fakulta STU v Bratislave, Fakulta architektúry STU v Bratislave, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť, člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností, INCHEBA a.s.

vás pozývajú na 18.konferenciu

Teória a konštrukcie pozemných stavieb

*KVALITA A ŽIVOTNOSŤ BYTOVÝCH DOMOV*

ktorá sa koná dňa *30.marca 2011 v Bratislave v EXPO Clube INCHEBA a.s.*

Program s podrobnými informáciami a prihláškou je v prílohe.

*Uzávierka prihlášok je 25.3.2011*

Tešíme sa na Vašu účasť.

Ing. Eugénia Kiselyová

organizačná garantka

*e- mail:stav@zsvts.sk*

*Tel./Fax:02/50207650*

www.zsvts.sk

pozvánka k stiahnutiu tu...

prihláška k stiahnutiu tu...