Pozvánka na stretnutie so zástupcami ŠFRB s cieľom získania štátnej dotácie a podpory na obnovu bytového fondu vrátane výťahov..

V rámci spolupráce so štátnym fondom rozvoja bývania si Vás dovoľujeme pozvať na konzultačné dni ohľadom štátnych dotácií.

_________________________________________________________________

Milí budúci žiadatelia o podporu zo ŠFRB, pozývame Vás na dni otvorených dverí, v rámci ktorých Vám poskytneme informácie a konzultácie k podmienkam poskytnutia podpory zo ŠFRB v roku 2011. Konzultácie budú prebiehať v priestoroch ŠFRB na Lamačskej ceste 8, a to v pracovných dňoch:

od 29. 11. 2010 – 21. 12. 2010
v čase od 9:00 – 14:00 hod.

Čas stretnutia si môžete dohodnúť na tel. čísle:
02/ 59 364 207 u sekretárky p. Fischer.

Tešíme sa na vás

JUDr. Ing. Zuzana Kormanová

riaditeľka ŠFRB

Zdroj: www.sfrb.sk

_________________________________________________________________________________