Projekt Bezpečný domov

Komunikačné projekty spoločnosti Beta Control s.r.o. prekročili v spolupráci hranice Českej republiky ku nám na Slovensko.

Komunikačný projekt Jak to dělají jinde , patrí už niekoľko rokov k hlavným zdrojom informácií o rekonštrukčných a revitalizačných bytových domoch v Českej republike. Na základe potreby riešiť podobné aktivity aj na Slovensku, sme zahájili realizáciu projektu, ktorý si kladie obdobné ciele aj na tomto trhu.

Tu sa volá Bezpečný domov a už v prvom polroku začína preukazovať svoju pozíciu na slovenskom trhu. Po polročných prípravách, ktoré prebiehali v prvej polovici letného roka a boli primárne zamerané na mapovanie situácie a nadväzovanie vzťahov na subjekty, ktoré sú pre revitalizačné aktivity rozhodujúce (ŠFRB, Ministerstvo hospodárstva - teraz Dopravy, výrobcovia a dodávatelia materiálov a technológií vrátane stavebných spoločností) sme začali realizovať.

Prvé, bolo spustenie informačného serveru, ktorý nájdete na www.bezpecny-domov.sk . Nasledovalo prvé sympózium v Bratislave, kde sa zúčastnilo viac ako 80 poslucháčov. Po tomto sympóziu vyšlo prvé číslo informačného bulletinu Bezpečný domov, ktorý bol adresne distribuovaný na viac ako 15.000 adries. Ďalšie sympózium bolo v Nitre so solídnou návštevnosťou 45 poslucháčov. Posledné jesenné sympózium bolo realizované opäť v Bratislave, kde účasť opäť dosiahla takmer deväťdesiat poslucháčov.

Tieto výsledky nás presvedčili o správnom smere a tento názor majú aj naši partneri. Projekt Bezpečný domov, tak bude pokračovať aj v roku 2011, kedy plánujeme realizáciu minimálne dvanástich sympózií, vydanie troch čísiel bulletinu a príručky revitalizátora. Naďalej budeme pokračovať v plnení informačného serveru a spolupráci so štátnou správou na tej najvyššej úrovni s cieľom zabezpečiť pre tento segment trhu najoptimálnejšie podmienky financovania a stability legislatívnych noriem.

Viac informácií spoločne s termínmi sympózií nájdete na stránkach www.bezpecny-domov.sk

Autor - Ing. Peter Němec
Riaditeľ projektu Bezpečný domov

Zdroj - www.betacontrol.cz