Roto Sunroof - dokonalá integrácia a lákavý vzhľad. Znižovanie energetickej náročnosti "made in Germany" - proste premyslenejšie.

Spoločnosť Roto predstavuje v Kolíne nad Rýnom so svojím integrovaným strešným solárnym systémom Roto Sunroof kompletný sortiment produktov pre získavanie solárnej energie na šikmých strechách. Solárna termika, fotovoltaické moduly a strešné okná dokonale integrované do strechy. Nahradenie časti alebo celej strechy, kombinácie rôznych funkcií alebo jedna jediná funkcia.

Dnes už nie je sporu o tom, že sú solárne systémy integrované do strechy ako riešenie k získavaniu energie po optickej stránke presvedčivejšie. Dve otázky sa ale objavujú neustále: Sú zariadenia montované priamo do strechy naozaj vodotesné? A predovšetkým, je ich výťažok vôbec zrovnateľný so zariadeniami, ktoré sa montujú nad strechu? Na to má spoločnosť Roto s jej solárnym systémom Roto Sunroof integrovaným do strechy "vodotesnú" odpoveď.

Vodotesnosť

Moduly a kolektory fungujú ako vodonosná vrstva a nahradzujú tak bežnú strešnú krytinu. Systém lemovania Roto je totiž výsledkom niekoľkých desiatok rokov skúseností so strešnými oknami a zaisťuje, aby mohla voda odtekať tak ako na streche s bežnou krytinou. Preto je integrovaný strešný systém Roto Sunroof chránený proti prenikaniu vlhkosti rovnako dobre ako strešné okná. Navyše sú všetky súčasti systému podrobované prísnym testom podľa noriem platných pre strešné okná. To znamená, že sú komponenty systému Roto Sunroof, ktoré opúšťajú výrobný závod v Bad Mergentheimu, vodotesné - a to stopercentne.

Naproti tomu, u ešte stále hojne používaných zariadení montovaných nad strechu hrozí riziko netesností, pretože sa tieto systémy montujú pomocou montážnych líšt a tzv. strešných hákov na stávajúcu strešnú krytinu, kedy logicky vznikajú potenciálne nebezpečné prestupy strechou. Neustálym mechanickým namáhaním, ktorému je zariadenie montované nad strechu vystavené, napríklad vetrom nebo snehovou vrstvou, sa toto riziko ešte zväčšuje.

Dlhá životnosť

Životnosť solárneho zariadenia sa spravidla ukáže hneď pri prvej búrke. V prípade poškodenia alebo posunutia škridiel pod bežným zariadením montovaným na strechu alebo pri poškodení kábla a rozvodu totiž oprava znamená zároveň demontáž celého zariadenia. Nevyhnutným dôsledkom sú potom vysoké náklady a nulový výťažok behom opravy. Naproti tomu systém Roto Sunroof je dokonale integrovaný do strechy, takže je účinne chránený pred sacím a tlakovým účinkom vetra. Pokiaľ by ale napriek tomu k nejakej škode došlo, je každá súčasť zariadenia ľahko prístupná pre prípadnú údržbu, pretože všetky komponenty sú natoľko stabilné, že sa po nich dá chodiť. Nosnosť modulu a kolektoru Roto Sunroof je až 280 kg. Jednotlivé komponenty sa navyše dajú v každej časti systému ľahko oddeliť.

Okrem toho sú všetky káblové rozvody a trubky ukryté pod krycími plechmi, kde sú účinne chránené pred poveternostnými vplyvmi a poškodenia zvieratami. Plechy sa ale dajú ľahko strhnúť, takže sú napriek tomu kedykoľvek ľahko prístupné.

celý článok tu

autor - Organizácia: Roto stavebné elementy, s.r.o.

zdroj: www.tzb-info.sk