Slnečný dom - prvý rakúsky CO2 neutrálny rodinný dom otvorený

Jedná sa už o tretí dom z projektu VELUX Model Home 2020 postavený na princípe aktívneho domu

Na západ od Viedne bol otvorený Slnečný dom (Sunlighthouse) – v poradí tretej stavby v rámci celoeurópskeho projektu VELUX Model Home 2020 postavený na princípe aktívneho domu. Slnečný dom ponúka zdravé vnútorné prostredie a užívateľský komfort, je energeticky efektívny a ohľaduplný k životnému prostrediu.

Slnečný dom zohľadňuje klimatické, kultúrne a architektonické podmienky zeme, na ktorej stojí, a je postavený na princípe aktívneho domu, rovnako ako ďalšie stavby v rámci tohto projektu. Táto experimentálna budova nadväzuje aj na skúsenosti, ktoré partneri projektu VELUX Model Home 2020 načerpali pri stavbe prvých dvoch aktívnych domov - Dome pre život a Zeleného majáku, ktorý stojí od roku 2009 v Dánsku.

Architektonicky zaujímavá stavba aktívneho Slnečného domu zapadá do okolitej krajiny a zástavby typickej pre túto časť Európy. Svahovitý pozemok, ktorý bol pre stavbu vybraný, sa nachádza v blízkosti lesa a poskytuje výhľad na jezero Wienerwaldsee. Pozemok neumožňuje budovu orientovať ideálne k juhu, a tak v kombinácii s veľkým sklonom svahu predstavoval pre architektov skutočnú výzvu. Autori návrhu - štúdio Hein-Troy Architekten - v projekte zohľadnili obtiažne podmienky a rozhodli sa pre podielnu drevostavbu s vnútorným atriom vstiahnutú do svahu. Atrium umožnilo otvoriť fasádu smerom k juhu, a umiestniť tak na túto stranu viac okien, ktoré zaisťujú optimálne presvetlenie a dostatok čerstvého vzduchu v interiéroch. Súčasne tým vytvorili vysoko hodnotný vonkajší priestor. Cez minimalistickú vonkajšiu podobu dom vyniká práve svojim inteligentným riešením. Experiment dokazuje, že je možné stavať CO2 neutrálne,aj keď sú podmienky pre ideálne umiestnenie domu splnené len čiastočne.

Vysoko umiestnenými strešnými oknami VELUX preniká denné svetlo aj hlboko do interiéru Slnečného domu. Okenné otvory - ako strešné, tak vertikálne okná s tepelne-izolačným zasklením - sú rozmiestnené tak, aby umožňovali cielené výhľady do okolia a navyše maximalizovali pasívno solárne zisky, a tým prispievali k zníženiu spotreby energie za vykurovanie. Navrhnuté množstvo presklených plôch v dome zodpovedá 42 % podlahovej plochy. Optimálne množstvo denného svetla v oboch poschodiach domu umožňuje zníženie potreby elektrickej energie pre umelé osvetlenie.

Cielene navrhnuté presklené plochy zohľadňujú aj súkromie budúcich obyvateľov. Sú orientované buď do súkromného atria, alebo umožňujú krásne výhľady do lesa, ktorý je súčasťou pozemku patriacemu k domu. Okná sú samozrejme vybavené vnútorným aj vonkajším tieňom, ktoré aj v sťaženej polohe prepúšťajú do miestnosti dostatok denného svetla.

Slnečný dom je v priebehu celého roka prirodzene vetraný oknami. Kvalitu vzduchu kontrolujú snímače umiestnené na fasáde a vnútri domu, ktoré vyhodnocujú priebežne teplotu a množstvo CO2 a vlhkosti v interiéri a poveternostné podmienky vonku, a tieto informácie odovzdávajú automatickému systému, ktorý riadi otváranie a zatváranie okien. Obyvatelia však môžu okná v prípade potreby otvárať aj manuálne. V chladnejších obdobiach je používaná mechanická ventilácia s rekuperáciou tepla. Prípadnému prehrievaniu interiéru bráni behom teplého leta automaticky riadená vonkajšia markíza inštalovaná ako na strešných oknách, tak na oknách fasádnych. V kombinácii s riadeným vetraním oknien na základe hodnôt namierenými senzormi a využitím komínového prevetrávania a ochladzovania v noci by teplota ani v tom najteplejšom letnom dni nemala v interiéri prekročiť hranicu 26°C. Konštrukčné riešenie domu tiež počíta s akumuláciou tepla pre teplotné zotrvačnosti budovy.

Cieľom Slnečného domu je udržať celkovú spotrebu energie na najnižšej možnej úrovni. Pokrytie energetických nárokov sa uskutočňuje výhradne pomocou obnoviteľných zdrojov energie.

Minimálnu potrebu vykurovania v rakúskom Slnečnom dome zaisťuje tepelné čerpadlo, elektrinu vyrábajú strešné fotovoltaické panely, ohrev teplej úžitkovej vody obstarajú solárne kolektory. Vďaka tomu Slnečný dom vyrobí viac energie, než sám potrebuje.

V nadchádzajúcich mesiacoch môže Slnečný dom navštíviť laická aj odborná verejnosť, potom bude ponúknutý na predaj. Partneri projektu však budú experimentálny dom i naďalej sledovať, aby mohli posúdiť, ako sa novým obyvateľom osvedčí behom skutočného užívania.

celý článok tu

autor - Firemní článek

zdroj - www.tzb-info.cz