Strecha je štít a koruna pre váš dom

Strecha chráni váš dom ako štít a zároveň ho zdobí ako koruna. Predstavuje jeho najdôležitejšiu časť, ktorá 24 hodín každý deň v roku musí odolávať všetkým rozmarom počasia - zrážkam snehovým i dažďovým, krupobitiu, víchriciam, striedaniu teplôt i chemickým exhaláciám. Nechajte si poradiť u odborníkov!

Pri výbere záleží predovšetkým na type Vášho domu, respektíve strechy a predovšetkým klimatickom pásme, v ktorom žijete. V Českej republike ich je celkom 8, pričom väčšina území sa nachádza v 1. - 4. oblasti, kde je priemerná hodnota zaťaženia snehom medzi 56 -160 Kg snehu na m2, čo zodpovedá 14 - 40 cm vrstve mokrého snehu. Zjednodušene sa dá povedať, že vrchovina zodpovedá 5. a 6. pásmu a horské oblasti 7. - 8., kde zaťaženie strechy býva vyššie než 320 kg/m2. Normy zaťaženia snehom určuje Hydrometeorologický ústav a odvíjajú sa od nadmorskej výšky, ale aj pôsobením vetra a ďalších činiteľov. Stavebné normy stanovujú minimálny sklon strechy, počet a zloženie bezpečnostných prvkov podľa danej lokality. Koľko centimetrov prachového a ťažkého snehu môže na streche maximálne ležať, sa teda možno dočítať v stavebnej dokumentácii jednotlivých objektov. Počítajte, že investície do strešnej konštrukcie, krytiny a bezpečnostných prvkov, sa budú výrazne líšiť, u priemerného rodinného domu sa môžu v horskej oblasti vyšplhať na dvojnásobok oproti domu v nížine a strednom pásme. Orientačné porovnanie nájdete v tabuľke "CENOVÉ POROVNÁNIE STREŠNEJ KRYTINY A BEZPEČNOSTNÝCH PRVKOV", ktorá je súčasťou článku.

INVESTÍCIA DO STRECHY SA VYPLATÍ - RADIA ODBORNÍCI I POISŤOVŇA

Zodpovednosť za škodu vzniknutú pádom lavíny zo strechy nesie majiteľ objektu. Pri páde na človeka to môže znamenať vážne alebo dokonca smrteľné zranenie. Keď má majiteľ domu uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretej osobe, je napríklad motoristovi škoda na zničenom aute spravidla preplatená z tohto poistenia. Majiteľ však musí poisťovni preukázať, že učinil také opatrenia, ktoré by minimalizovali riziko, čo v normami vymedzených oblastiach zahrňuje i zodpovedajúce množstvo bezpečnostných prvkov s platným atestom. V opačnom prípade môže poisťovňa výplatu poistného plnenia dokonca odmietnuť. "Cena strechy tvorí zhruba 10 – 20 % celkovej ceny domu. Nejedná sa teda o malú čiastku. Nešetriť na streche a kvalitnom zabezpečení, je kľúčové, zvlášť pokiaľ je cena týchto výrobkov zlomková v porovnaní s cenou celej strechy a tiež v porovnaní s krytím nákladov v prípade úrazu a škôd," upozorňuje Štěpán Lášek zo spoločnosti Lindab, ktorá vyrába ochranné strešné prvky a strešné krytiny určené i do extrémnych podmienok. "Z praxe poznáme prípady, kedy majitelia doplatili na to, že si nechali miesto originálnych zachytávačov namontovať klampiarom vyrobené zábrany, ktoré nevydržali nápor snehu a poisťovňa im nezaplatila ani korunu."

AKÚ STRECHU ZVOLIŤ A AKO JU CHRÁNIŤ?

So správnym výberom krytiny a zabezpečením Vám poradí priamo výrobca alebo certifikovaná montážna firma. Zvoliť a predovšetkým správne postaviť STRECHU a bezchybne namontovať STREŠNÚ KRYTINU je nevyhnutnosť pre bezproblémové bývanie, ale i bezpečnosť vášho majetku i zdravia. Podľa sklonu sa strechy delia do troch základných kategórií: ploché, šikmé a strmé. Ploché strechy majú sklon do 10°, šikmé od 10° do 45° a strmé väčšie než 45°. Sklon a tvar strechy nevychádzajú len z architektonického a dispozičného riešenia domu, ale musí sa podriadiť regulatívom vytýčeným územným plánom, záleží i na konkrétnej lokalite. Zatiaľ čo v nížinách a strednom pásme si môžete zvoliť sklon strechy i typ krytiny skutočne podľa vkusu, prípadne podľa architektonických reštrikcií, na horách musíte dodržovať presné pravidlá. "Napríklad vo vyšších polohách či na veterných miestach sú volené strechy s väčšími sklonmi, tvary a krytiny strechy, ktoré minimalizujú možné zafúkanie snehu do podstrešných priestorov," vysvetľuje Štěpán Lášek zo spoločnosti Lindab. Ako najspoľahlivejšia sa ukázala storočiami preverená falcová (čiže drážková) krytina z pozinkovaného plechu (napr. Lindab Seamline), ktorá bezpečne chráni nielen proti zrážkovej vode, ale tiež snehu, vlhkosti a hlavne vetrom hnaným zrážkam, ktoré bývajú spravidla najväčším testom strešných krytín.

TIEŽ STRECHU JE TREBA CHRÁNIŤ

Strecha chráni dom, čo ale chráni Vašu strechu? Odpoveďou je bezpečnostný systém striech, ktorý obsahuje široký sortiment prvkov zaisťujúci bezpečný pohyb osôb po streche a zvlášť ochraňuje strechu, ríny a priľahlé priestory pred náporom snehu. Jedná sa zvlášť o snehové zábrany a rozrážače, ktoré bránia zosúvaniu snehu. Ich počet a výber určujú normy a príslušné tabuľky, v prvom rade záleží na snehovej oblasti, na dĺžke strechy od ríny k hrebeňu a jej sklone. Vyššie snehové oblasti vyžadujú inštalovať zábrany dokonca v niekoľkých radách, aby sa váha snehu rozložila po dvoch, troch, štyroch metroch. Neznamená to však, že snehové zábrany by mali byť po celom obvode strechy, samozrejmosťou sú nad vchodmi, chodníkmi alebo tam, kde potrebujeme chrániť priľahlý majetok. Dôležité, je aby mal systém zodpovedajúci atest a garantovanú nosnosť, ktorá záleží na použitom materiáli, ale zvlášť na spôsobe jeho ukotvenia ku strešnej krytine. "V Škandinávii, kde panujú extrémne podmienky, sa osvedčil systém LindabProtectline, ktorý možno bez sporu odporučiť i do českých hôr. Napríklad trubkové protisnehové zábrany môžu obsahovať až 3 trubky nad sebou, takže množstvo zadržaného snehu je enormné," radí Štěpán Lášek. "Naopak v nížinách a bežnej zástavbe je potom dostačujúci odľahčenejší a lacnejší systém Safety s ľahkou montážou." Obe výrobkové rady sú zamerané predovšetkým na plechové krytiny Lindab, ale možno ich uplatniť tiež na iné krytiny.

Naopak lávky a rebríky, ktoré tiež patria k bezpečnostnému systému, by mali byť štandardom na každej streche. Z dôvodov čistenia strechy, údržby hromozvodu a antén, alebo odpratania enormného náporu snehu je niekedy nutné na strechu vystúpiť a je na zodpovednosti prevádzkovateľa strechy urobiť tieto práce bezpečné.

Kontakty:

Pre viacej informácií, návrh a výpočet vhodného zastrešenia a bezpečnostných systémov alebo cenovú kalkuláciu kontaktujte produktového manažéra na stepan.lasek@lindab.com ; www.lindabstrechy.cz ; www.lindab.cz

autor: Organizácia: Lindab - Profil

celý článok tu

zdroj: www.tzb-info.sk