Súčasné trendy v stavebníctvach

Dnešné požiadavky na stavebníctvo - ako na tepelnú úsporu či ekologickosť stavieb - sú niekedy retrospektívou predchádzajúcich technológií. Len pre informáciu - hlinené domy sa stavali už pred viac ako 3000 rokmi a dodnes s touto "technológiou" stavajú niektoré "prírodné" kmene. K stavbám z dreva, hliny, slamy sa dnes pridávajú aj stavby, v ktorých častiach sa objavujú recyklované plasty či iné, upravené alebo recyklované, prírodné a umelé materiály.

V súčasnosti sa projektujú stavby napríklad v kombinácii dreva a slamených blokov alebo hlinených nepálených blokov. V kombinácii moderných a prírodných materiálov je treba použiť aj cemento-tieskové dosky. Nesmieme zabudnúť ani na bývanie v chránenej oblasti. Všetky hore uvedené pojmy sa skrývajú pod súhrnným názvom Green Building.

Green Building nie je len návrat k prírode

Tzv. "zelené stavebníctvo" má za cieľ nielen návrat k prírodným materiálom, ale predovšetkým využitie princípov trvalo udržateľného rozvoja v bežnom živote. Cieľom je tak zvýšená životná úroveň bez rastúcej spotreby energie, pitnej vody a ďalších prírodných zdrojov. Medzi základné vlastnosti týchto budov patria nielen dobré tepelne izolačné vlastnosti, rýchla výstavba a zlúčiteľnosť s okolitým prostredím, ale predovšetkým ďalšia ekologická rozložiteľnosť použitých materiálov po skončení životného cyklu stavby.

Nielen stavba, ale aj interiér

Súbežne so stavbou domu riešia projektanti a stavebné firmy zároveň aj dodávku vnútorného vybavenia týchto budov. Cieľom je ich posun k statusu energeticky pasívnych stavieb. To sa dá dosiahnuť napríklad kombináciou s novými systémami vykurovania a vetrania. S tým súvisí rekuperácia - samoregulujúci systém prísunu čerstvého vzduchu z vonku, bez vetrania a tak úniku tepla. Vďaka nej je vzduch omnoho čistejší, bez alergénov, a ďalšou výhodou je obmedzená hlučnosť a prašnosť. Ďalším krokom "greenbuldingu" je dosiahnutie energetickej sebestačnosti pomocou ďalších technológií, napríklad aplikácia fotovoltaických, geotermálnych či veterných zdrojov.

Ucelený pohľad na problematiku

Práve táto téma budov - v jeden čas a na jednom mieste - prezentovaná na jarnom sviatku stavebníctva v Brne: na komplex Stavebných veľtrhov Brno 2011. Určite bude zaujímavé byť v týchto dňoch v samom centre diania európskeho stavebníctva.

16. medzinárodný stavebný veľtrh IBF, 12. medzinárodný veľtrh SHK, URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a MOBITEX otvoria svoje brány návštevníkom 12. a potrvajú až do 16. apríla 2011.

celý článok tu

autor - Organizace: Veletrhy Brno, a.s.

zdroj - www.tzb-info.cz