Výber okien... ako na to?

Okná a dvere - jedna zo súčastí domu, celkom špecifická, s radou funkcií a nárokov často úplne protichodných. Časť domu, ktorú zariaďujete / obmieňate spravidla jedenkrát za život. Ako zvolíte, tak to budete po väčšinu Vášho života mať.

Požiadavky na okná - všeobecne:

izolácie proti úniku tepla prestup /infiltrácia

+

príjem tepelnej energie zo slnečného žiarenia

+

izolácia proti hluku

+

osvetlenie interiéru

+

ochrana pred vonkajšími vplyvmi počasia

+

ochrana pred nepozvanými návštevníkmi

+

ochrana pred nadmerným ohrievaním interiéru

-

zaistenie súkromia - nepriehľadnosť či nepriesvitnosť

-

vetrania interiéru

-

spojenie interiéru a exteriéru

-

úniková cesta

-

požiadavky označené +/- sú navzájom protichodné

Požiadavky na okná - z legislatívy (len tie najdôležitejšie a priamo sa týkajúce výslovne okien a dverí):

· ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov - požiadavky

· ČSN EN 14351-1 Označovanie okien a dverí značkou CE

· ČSN 74 6077-1 Okná a dvere - Použitie v stavebníctve - Vhodnosť použitia okien a balkónových dverí podľa technických požiadaviek (v platnosti od 2010)

· ČSN 74 6077-2 Okná a dvere - Použitie v stavebníctve - Technické požiadavky na zabudovanie okien a balkónových dverí (v platnosti od 2010)

Na území Českej republiky pôsobí viac ako 500 výrobcov okien a dverí z plastu, dreva a hliníku. Do tohto počtu nie sú zahrnutí predajcovia spomínaných výrobcov ani dovozcovia a predajcovia okien a dverí zo zahraničia. Celkový počet tých, ktorí Vám ponúkajú na našom trhu okná a dvere tak bude vysoko nad 1000 firiem, firmičiek a "jednomužných" subjektov...

Bolo by iluzórne si myslieť (či len dúfať), že sa všetci vyznajú v zákonnej legislatíve, okennej technike, stavebnom detaile, výpočtových metódach, skúšobníctve, ochrane životného prostredia, nakladania s odpadmi, zákonoch o chemických latkách, recyklácii...

A napriek tomu, sú všetky tieto znalosti podstatné pre to, aby Vám boli schopné (či k tomu majú dobrú vôľu) odporučiť optimálne okná a dvere pre Vaše potreby.

Preto tiež vznikli webové stránky www.idealniokna.cz - ako prvá pomoc a návod pri Vašom rozhodovaní. Jednoduchý, vyčerpávajúci návod, predkladajúci fakty, na základe ktorých sa môžete rozhodovať. Jedným z partnerov projektu www.idealniokna.cz je i značka systémov pre okná a dvere TROCAL, ktorá Vám odporúča navštíviť uvedené stránky.

Čo je pre Vás pri výbere dôležité:

1. Prestup tepla celým oknom

Prestup tepla celým oknom Uw [W/m2K] udáva, koľko tepelnej energie uniká oknom veľkosti 1m2 pri teplotnom rozdiele 1K (odpovedá 1°C). Čím nižšia je táto hodnota, tým viac okno tepelne izoluje. Tento parameter je jediný porovnateľný a ponúka technické porovnanie okien v oblasti tepelnej izolácie. Súčasný štandard je Uw ≤ 1,2 [W/m2K]

2. Prestup tepla rámami okna

Prestup tepla rámami okna Uf [W/m2K] udáva, koľko tepelnej energie uniká rámami (rám a krídlo) okien pri ploche rámov 1m2 pri teplotnom rozdiele 1K (odpovedá 1°C). Samostatne táto hodnota nemá vypovedajúcu schopnosť o vlastnostiach celého okna (nie je v nej zohľadnený vplyv zasklenia a distančného rámčeku v skle). Čím nižšia je však táto hodnota, tým vyššia je odolnosť proti kondenzácii vodnej pary na povrchu týchto profilov. Tento parameter vypovedá o dosahovaných teplotách na povrchu rámov. Súčasný štandard je Uf =1,0 [W/m2K]

3. Teploty na povrchu okna

Slúži k posúdeniu, či za normových podmienok dôjde ku kondenzácii vodnej pary na povrchu okna, či nie. Ich stanovenie sa prevádza spravidla výpočtom dvojrozmerného teplotného poľa, prípadne meraním v skúšobni. Bezpečnejšie výsledky poskytuje jednoznačne výpočet. Kondenzácia na povrchu okna je normou ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov za normou stanovených podmienok zakázaná.

4. Parametre distančného rámčeku medzi sklami

čiže hodnota φ [W/mK]. Udáva množstvo tepelnej energie unikajúcej vplyvom distančného rámčeku medzi sklami. Čím nižšia hodnota, tím lepšie. Pre už vymiznutý hliníkový distančný rámček robí táto hodnota φ=0,077[W/mK], pre moderné plastové rámčeky potom až φ=0,034 [W/mK] - teda viac ako 50% rozdiel! Tento parameter má zásadný dopad na teplotu povrchu skla v oblasti distančného rámčeka a teda na skutočnosť, či na skle v oblasti rozhrania sklo - zasklievacia lišta bude dochádzať ku kondenzácii vodnej pary. Je to jednoznačne parameter kvality okna.

5. Útlm hluku - index vzduchovej nepriezvučnosti

Označovaný spravidla Rw[dB]. Označuje mieru izolácie proti hluku. Čím vyššia hodnota, tým viac okno proti hluku izoluje. Štandardná hodnota pre plastové okná je Rw= 32[dB].

6. Prestup svetla / slnečnej energie skrz zasklenie

označovaný g - je koeficient priepustnosti celkovej energie slnečného žiarenia udávaný v %. Skladá sa z priamej transmisie energie a sekundárneho výdaja tepla presklenej plochy smerom dovnútra, ktorý vzniká na základe absorbovaných slnečných lúčov. Čím väčšia je hodnota koeficientu g, tým väčší je pasívny solárny zisk energie, tým viac svetla preniká do interiéru.

7. Spôsob tesnenia funkčnej špáry (medzi rámom a krídlom)

Existujú dva spôsoby utesnenia špáry medzi rámom a krídlom - teda funkčnej špáry okna. Je to systém s dôrazovým tesnením a systém so stredovým tesnením. Systém dôrazového tesnenia nájdete iba na plastových oknách. Dôvodom je jednoduchosť a nižšia cena. Okná z ostatných materiálov (drevo, hliník) používajú výhradne systém stredového tesnenia.

Dôvodom je výrazne vyššia výkonnosť stredového systému v oblasti tepelnej izolácie a odolnosti proti zatekaniu (viď nižšie). Rozdiel v tepelnej izolácii plastových rámov (Uf - viď vyššie) činí pri stepnej šírke a konštrukcii profilov obvykle 0,1[W/m2K] v prospech stredového tesnenia, čo zodpovedá cca 10 %! Všeobecne sú systémy so stredovým tesnením vždy vo všetkých parametroch výrazne výkonnejšie, než systémy s tesnením dôrazovým!

8. Parametre odolnosti proti zatekaniu

vyjadrujú schopnosť okna odolávať súčasnému pôsobeniu vetru a dažďu - odborne povedané "hnaného dažďa". Táto schopnosť je obvykle označovaná kódmi 7A, 8A, 9A a ďalej písmenom E a číslicou napr. E1050. Platí čím vyšší kód, tým vyššia odolnosť. Kód 9A označuje okná umiestnené v nechránenej pozícii odolávajúcej dažďu a tlaku vetru 600Pa. Toto je hodnota, ktorú splňujú systémy s dôrazovým tesnením. Ich hranice odolnosti končí na úrovni 750 Pa (E750). U najlepších stredových systémov sú dosahované hodnoty E1500 - teda dvojnásobné! Za bežných poveternostných podmienok nedôležitý parameter - za víchrice kalibru Kyril je to rozdiel medzi vyplaveným objektom a suchým. Tu záleží na miere bezpečnosti, ktorú si chcete poskytnúť.

9. Bezpečnostné parametre kovania a jeho funkcie

moderné celoobvodové kovania zaisťujú nielen komfortné ovládania okna, ale tiež radu funkcií, ktoré zvyšujú kvalitu okna, ako výrobku.

· Predovšetkým je to základná odolnosť proti vniknutiu vypáčením krídla. Zaisťuje sa vložením jedného či viac zatváracích bodov s touto odolnosťou. Navyše sa kovanie doplňuje ovládacou kľučkou typu Sekustic, alebo uzamykateľnou kľučkou, ktorá zabraňuje ich pootočeniu odvŕtaním zvonku.

· Funkcie mikroventilácie, neboli pri vetraní pri zatvorenom krídle. Táto funkcia umožní "odtesniť" krídlo v úrovni cca 5 mm a zaistiť výmenu vzduchu v miestnosti. Jedná sa o opatrenie pomocné, ktoré nedokáže nahradiť vetranie otvorením krídla. Napriek tomu, je výhodné túto možnosť mať a využiť napríklad za veterného počasia.

· poistka zabraňujúca nesprávnemu ovládaniu kovania - zabraňuje nechcenému otočeniu kľučkou v pozícii otvorené tak, aby sa okno dostalo do neštandardnej polohy.

10. Konštrukcia okna

v súčasnosti spolu s rozvojom nových technológií sú na trhu okná a dvere rôznych konštrukčných pojatí.

autor: Organizácia TROCAL

celý článok tu

zdroj: www.tzb-info.sk