Výsledky súťaže Český energetický projekt/Česká energetická a ekologická stavba v roku 2009

Cieľom súťaže je prezentovať nízkoenergetické a pasívne stavby a projekty v oblasti energetiky, ktoré významným spôsobom znižujú energetickú náročnosť, zvyšujú energetickú účinnosť využitia energetických zdrojov a prispievajú tak k zlepšeniu životného prostredia v ČR.

V stredu 24. novembra 2010 boli v pražskom paláci Žofín slávnostne odovzdané tituly a hlavné ceny víťazom už 8. ročníka celoštátnej súťaže pod názvom Český energetický projekt/Česká energetická a ekologická stavba roku 2009. Z rekordného počtu 56 prihlásených prác porota ocenila titulom bez určenia poradia 4 projekty a 3 stavby. Vyhlásený bol súťažný ročník 2010, a to pod záštitou pána premiéra Petra Nečasa. Galavečera sa zúčastnilo množstvo politických osobností a profesijných špičiek oborov energetika, doprava a staviteľstvo.

Prehľad ocenených projektov:

Tituly Český energetický a ekologický projekt roku 2009:

1. BIOPLYN Třeboň spol. s r.o.: Projekt bioplynovej stanice s vysokým stupňom využitia vyrábaného bioplynu pre dodávky elektriny a tepla

Bioplynová stanica (BSP) je situovaná severne od mesta Třeboň. Hlavným vstupným substrátom je kukuričná siláž a doplnkovým vstupom trávna siláž. Celková kapacita výroby bioplynu zodpovedá cca 1 MWe a je rozdelená do dvoch častí. Malá kogeneračná jednotka je umiestnená pri BPS o výkone 175 kWe a slúži pre vlastnú spotrebu, prebytok bioplynu je dopravovaný plynovodom o diaľke 4 km do kúpeľov Aurora v meste, kde je inštalovaná veľká jednotka o výkone 844 KWe, ktorá dodáva elektrinu do miestnej distribučnej siete a teplo do sústavy kúpeľov a dalších budov. Vďaka tomu klesne spotreba zemného plynu kúpeľnej prevádzky cca 450 tis. m3 ročne.

2. Plzenská teplárenská, a.s.: Kogeneračný blok na biomasu

Kogeneračný blok na spaľovanie čistej biomasy skladajúci sa z fluidného kotla so stacionárnou vrstvou v kotolni a kondenzačné odberové turbíny s parametrami 35 MWt a 11,5 Mwe.

3. MASÁK & PARTNER s.r.o.: Materská škola Skalníkova, Mariánské kúpele

Novostavba nízkoenergetického objektu materskej školy s kapacitou 124 detí, jednopodlažná kompaktná drevostavba s optimalizovanými zasklenými plochami vzhľadom ku svetovým stranám, teplovzdušné vykurovanie so spätným získavaním tepla z odpadového vzduchu.

4. ENESA a.s.: Projekt energetických úspor financovania metódou EPC v Národnom divadle

Komplexná modernizácia systémov vykurovania, chladenia, vzduchotechniky, osvetlenia, prípravy TUV, MaR, elektročastí s využitím fotovoltaiky metódou EPC, t. j. so splatením investície z úspor garantovaných dodávateľom.

Tituly Česká energetická a ekologická stavba roku 2009:

1. H.L.C. spol. s r.o.: Pasívny rodinný dom Dubňany

Rodinný dom je konštrukčne prevedený ako ekologická drevostavba, zároveň ako experimentálny objekt s ohľadom na použité systémy riadenia pre inteligentné domy. Konštrukcie obvodového plášťa (obvodové steny a strechy) sú vybavené senzormi na meranie vlhkosti a teploty v konštrukcii.

2. AB ateliér + Saint-Gobain Isover CZ s.r.o.: Dostavba správneho pavilónu ZŠ Slivenec

Rekonštrukciou a dostavbou školskej budovy došlo k zníženiu energetickej náročnosti objektu o 89 %. Inštaláciou riadenej výmeny vzduchu s rekuperáciou došlo k výraznému skvalitneniu hygienických podmienok vo vnútornom prostredí budovy.

3. METROSTAV a.s., Divízia 8: Dostavba areálu HVM PLASMA

Výrobný administratívny komplex s modernými materiálmi a technológiou, využívajúci tepelnú energiu z výroby pre vykurovanie a klimatizáciu objektu.

celý článok tu

autor - Jan Blažíček

zdroj: www.tzb-info.sk