Vývoj cien palív za posledný rok

Článok prináša vyhodnotenie cenového vývoja palív v období august 2009 až august 2010. Porovnanie je vyhotovené na základe plošných cenových výskumov prevedených v šesťmesačnej perióde a zahrňuje viac ako 300 cenových položiek od bezmála 50 dodávateľov drevených, rastlinných a uhoľných palív.

Po pol roku sa znovu vraciame k vyhodnoteniu zmien na trhu s drevenými a rastlinnými paletami a briketami, drevnej štiepky, krbovým drevom, uhlím a koksom v ČR. Zatiaľ čo v poslednom porovnaní sme mali k dispozícii iba dáta z letného a následného zimného obdobia, dnes už môžeme hodnotiť nielen sezónnu zmenu, ale i medziročný vývoj. Navyše sa podarilo zhruba o 10 % zvýšiť počet zaradených dodávateľov i jednotlivých cenových položiek, takže môžeme s vyššou istotou tvrdiť, že výsledky verne odrážajú skutočnú realitu. Získanými dátami bol rovnako aktualizovaný prehľad a cenový vývoj sa zákonite premietol i do pomôcky . V nasledujúcich odstavcoch sú uvedené hlavné poznatky v členení podľa jednotlivých druhov palív.

celý článok tu

autor - Jan Blažíček

Zdroj: www.tzb-info.sk