Zelená úsporám

7. apríla bol na tlačovej konferencii Ministerstva životného prostredia ČR predstavený dlho očakávaný program Zelená úsporám. Program priniesol celú radu noviniek v oblasti podpory úspor energie a nízkoemisných zdrojov pre vykurovanie.

Aktualizované 10. 8. - O zmenách programu Zelená úsporám vyhlásených 10. 8. 2010 čítajte ZDE .

Čo program ponúka

Ministerstvo životného prostredia predstavuje program Zelená úsporám ako najväčší ekologický dotačný program v našej histórii. "Na finančnú podporu dosiahne cez 250 000 domácností, pomôže sa vytvoriť či zachovať okolo 30 000 pracovných miest, a to predovšetkým v menších a stredných firmách priamo v regiónoch. Ročné emisie hlavného skleníkového plynu (CO2) v Českej republike poklesnú o 1 100 000 ton. Emisie prachu budú každoročne nižšie o 2 200 000 kg. A pri rovnakom tepelnom komforte budú české domácnosti potrebovať každoročne o 6 370 000 GJ menej tepelnej energie, čo znamená úsporu vo výške 185 000 000 m3 zemného plynu. Program Zelená úsporám je tak ukážkovým príkladom spojeného riešenia ekonomickej recesie a zmien klímy...," povedali na tlačovej konferencii zástupcovia Ministerstva životného prostredia ČR (MŽP ČR).

Štartom je Deň Zeme

Príjem žiadostí o dotácie bude zahájený na Deň Zeme - v stredu 22. apríla 2010. Požiadať možno na krajských pracoviskách Štátneho fondu životného prostredia ČR (SFŽP) alebo na pobočkách poverených bánk. Banky, ktoré budú žiadosti administrovať, budú súčasne ponúkať poskytnutie úveru na pokrytie zostávajúcej časti investície.

O dotáciu z programu Zelená úsporám možno žiadať ako pred realizáciou opatrení, tak po nej (okrem opatrení dokončených pred 1. aprílom 2010). Žiadateľom o dotáciu môžu byť vlastníci rodinných a bytových domov, tzn. fyzické osoby, spoločenstvá vlastníkov bytových jednotiek, bytové družstvá, mestá a obce (vrátane mestských častí), podnikateľské subjekty, prípadne ďalšie právnické osoby.

celý článok tu

autor - redakcia

zdroj: www.tzb-info.sk