Majes výťahy a eskalátory, a.s. - partner projektu

Majes výťahy a eskalátory, a.s.

Telefon: +421 - 2 - 44880894
WWW stránky: http://www.majes.sk
E-Mail: majes@majes.sk

Logo MajesVýroba, dodávka, montáž a rekonštrukcie vyhradených zdvíhacích zariadení
Individuálne vyskúšanie, overovacie skúšky, revízie a revízne skúšky zdvíhacích zariadení

História firmy

Spoločnosť bola zapísaná do Obchodného registra Bratislava I. dňa 13.08.1999. Praktickú obchodnú činnosť začala realizovať od 1.10.1999.

Od začiatku obchodnej činnosti až po súčasnú dobu spoločnosť postupne zväčšuje servisné portfólio výťahov v zastúpení pre mestá a ich okolie v Bratislave, Trnave, Nových Zámkoch, Martine, a Rimavskej Sobote. V uvedených mestách sú vybudované servisné strediská s potrebnými zásobami náhradných dielov a potrebným servisným vybavením (autá, náradie, pomôcky).

V spolupráci s firmou TVRDEX Tvrdošín sa zriadila výroba elektronických riadiacich jednotiek určených pre rekonštrukciu a modernizáciu starých výťahov a riadenie nových výťahov.

V spolupráci s firmou BETA CONTROL sa realizuje projekt Bezpečný dom. Technológie, ktoré tvoria tento projekt sa využívajú na ochranu života, majetku a pomoci v naliehavých životných situáciách pri uviaznutí vo výťahu alebo náhlej zdravotnej nevoľnosti. Okrem toho spoločnosť si počas svojej činnosti vyprofilovala viacerých významných spolupracujúcich zahraničných a domácich dodávateľov, ktorí prispievajú k ďalšiemu rozvoju a rastu spoločnosti.

Strategické ciele a zámery spoločnosti

Poslaním spoločnosti MAJES výťahy a eskalátory a.s. je trvalé uspokojovanie záujmov svojich zákazníkov, ktorými sú užívatelia ,vlastníci a správcovia výťahov. Strategickým poslaním je trvalé zabezpečovanie kvality služieb ako rozhodujúcim kritériom konkurencieschopnosti. Za týmto účelom bol už v roku 2003 zahájený proces prípravy a vzdelávania pracovníkov v oblasti kvality služieb a systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2001/EN ISO 9001:2000.

Kontakty:

Majes výťahy a eskalátory, a.s.
Bojnická č.18
831 04 Bratislava 3
Slovenská republika
Tel.: +421 - 2 - 44880894
Fax: +421 - 2 - 35448866
E-mail : majes@majes.sk