Wüstenrot stavebná sporiteľňa a. s. - partner projektu

Wüstenrot stavebná sporiteľňa a. s.

Telefon: +421/2-592 75 111
WWW stránky: http://www.wustenrot.sk/
E-Mail: info@wustenrot.sk

Logo Wustenrot Žiada si stav vášho bytového domu okamžité riešenie? Chcete výrazne ušetriť na energiách? Oblečte svoj bytový dom a využite ponuku najvýhodnejších akciových medziúverov v programe

REKOFOND. Len u nás garantovaná úroková sadzba medziúveru už od 4,19% p.a. na prvé dva roky splatnosti medziúveru.

Infolinka: 0800 111 123

REKOFOND - akciové medziúvery pre bytové domy

Garantovaná úroková sadzba medziúveru už od 4,19% p.a. na prvé dva roky splatnosti medziúveru!

Platnosť akcie do 30.9.2010 s týmito výhodami:

 • bez potreby vlastných finančných prostriedkov,
 • možnosť predčasného splatenia úveru bez poplatku,
 • s garantovanou úrokovou sadzbou a výškou splátky počas celej lehoty splatnosti úveru,
 • rýchly prístup k financiám,
 • možnosť výberu formy zabezpečenia úveru,
 • možnosť zálohového čerpania až do výšky 80% z celej výšky úveru,
 • a oveľa viac.....

Pre SVB možnosť získania štátnej prémie 12,5 % p.a. na každé štyri byty v bytovom dome. Výška úveru pre právnickú osobu SVB a NP, SPS resp. BD až do 3 000 000 €.

Účely použitia:

 • odstránenie systémových porúch bytového domu,
 • výmena alebo oprava strechy vrátane antén, bleskozvodov a komínov,
 • oprava spoločných častí, zariadení apríslušenstva bytových domov (nahrádzanie opotrebovaných konštrukcií novými konštrukciami scieľom obnoviť funkčnosť stavby),
 • odstránenie statických porúch bytového domu,
 • výstavba vlastných kotolní bytových domov, rekonštrukcie výťahov,
 • získanie energetického certifikátu bytového domu,
 • výstavba alebo nadobudnutie zariadení využívajúcich alternatívne zdroje energií ako sú ekologické aenergetické zariadenia súvisiace sbytovými domami, napr. čističky odpadových vôd, solárne panely....

Nové šaty pre váš BD

Formy zabezpečenia:

 • Záložné právo na pohľadávky a vinkulácia vkladu vo výške 5% z CS
 • Notárska zápisnica a solidárne ručenie vlastníkov/nájomcov
 • Banková záruka SZRB, a.s.
 • Záložné právo na nehnuteľnosť
 • Vinkulácia eurového alebo devízového vkladu

Zaujala vás naša ponuka?

Dohodnite si osobné stretnutie s odborným certifikovaným Wüstenrot poradcom. Kontakt získate na najbližšom obchodnom zastúpení Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a.s., alebo na bezplatnej infolinke 0800 111 123.