Beta Control s.r.o. - partner projektu

Beta Control s.r.o.

Telefon:
WWW stránky:
E-Mail:

Beta Control s.r.o. je inovačná firma. Jej základnou stratégiou je využívanie vlastného know-how pri aplikáciách moderných technológií v oblasti elektronických riadiacich a  informačných technológií. Pri výrobe kooperujeme so  špičkovo technologicky vybavenými tradičnými výrobcami elektroniky.

Zabezpečenie akosti

Firma Beta Control s.r.o. sa usiluje o maximálnu spokojnosť všetkých zákazníkov, dodávateľov a kooperantov. Toto je zaistené  dôsledným dodržovaním a zdokonaľovaním systému riadenia akosti. Systém je založený na aktívnom prístupe k problematike akosti všetkých pracovníkov, od jednotlivých zamestnancov až po vrcholové vedenie.

Systém riadenia akosti bol úspešne certifikovaný v roku 2000.


Zmluvný člen Design Alliance

Firma Beta Control s.r.o. je zmluvným členom Design Alliance Motorola od roku 2002.
V spolupráci s firmou Motorola vyvíja a vyrába vývojové kity pre mikrokontrolery radu HC08.


Spoločnosť Beta Control pôsobí na českom i európskom trhu v niekoľkých oblastiach:

  • dodávky kompletnej elektroniky pre výťahy a dodávky celých výťahov,
  • dodávky elektroniky pre bezpečný dom,
  • ako predný dodávateľ elektroniky a riadiaceho softvéru pre čerpacie stanice pohonných látok
  • dodávky riadiacich systémov pre dvere dopravných prostriedkov.

Pritom spoločnosť  Beta Control dodáva ako jediný európsky dodávateľ elektroniku pre bezpečný dom integrovanú do elektronického systému pre výťahy a v nových členských krajinách EU je Beta Control jediným dodávateľom elektroniky a riadiaceho softvéru pre čerpacie stanice podľa medzinárodného štandardu IFSF.

Spoločnosť Beta Control vznikla v roku 1994 a má sídlo v Brne. V Prahe má zastúpenie pre dodávky výťahov, elektroniky pre výťahy a elektroniky pre bezpečný dom. Do ďalších regiónov dodáva Beta Control elektroniku pre výťahy a bezpečný dom prostredníctvom partnerských servisných organizácii. Na Slovensku má Beta Control svoje zastúpenie rovnako pre dodávky elektroniky pre výťahy a bezpečný dom.

V priebehu svojho dlhoročného  pôsobenia na trhu získala spoločnosť Beta Control jedinečné skúsenosti s dodávkami, servisom a s podporou vo všetkých oblastiach dodávaných výrobkov a systémov. Skvalitnila svoje služby a vybudovala profesionálny a stabilný tím špecialistov, ktorí sú schopní riešiť najzložitejšie problémy a pružne reagovať na individuálne potreby zákazníkov.

Spoločnosť získala prestížnych zákazníkov a partnerov, významné české i nadnárodné spoločnosti, ktoré sú často vodcami vo svojom odbore. Dlhoročné kontrakty s týmito zákazníkmi a partnermi garantujú spoločnosti Beta Control ekonomickú stabilitu a vysokú spoľahlivosť, ktorá je dôležitá pri budovaní dlhoročného partnerstva.

Elektronika pre výťahy, ktorú spoločnosť dodáva a stále modernizuje, bola od samého začiatku  vytváraná  zvlášť  pre české a slovenské podmienky a teraz  spĺňa súčasné európske štandardy. Elektronika pre bezpečný dom, riešená podľa projektu so štátnou dotáciou, je dodávaná v nadväznosti na elektroniku pre výťahy spoločnosti Beta Control a ide o  originálne riešenie, poskytované len spoločnosťou Beta Control. Komunikačný systém GSM/GPRS núdzovej signalizácie pre výťahy, ktorý spoločnosť vyrába a dodáva, bol vyvinutý podľa európskej normy a možno ho inštalovať pre všetky výťahy nezávisle na dodávateľovi  ich elektroniky.

Čo Vám prinesie spolupráca so spoločnosťou Beta Control?

  • Komplexnosť dodávok a služieb predstavujúcu spoľahlivé riešenia a dlhodobú stabilitu a perspektívu spolupráce.
  • Podporu a informovanosť pri nasadzovaní a aplikáciách výrobkov a systémov vrátane  možnosti využitia on-line diagnostiky pri inštaláciách a prevádzky.

Skúsenosti a poskytnutie know-how z oblasti nasadenia výrobkov a systémov, obzvlášť radu už realizovaných projektov.