Správa domu

Desať rád revitalizácie

Pri modernizácii domu je nutné postupovať systematicky. Postup možno zhrnúť do nasledujúcich bodov.

1. Posúdenie stavu budovy

Vždy voľte tú spoločnosť, ktorá ponúka  čo najkomplexnejšie posúdenie technického stavu budovy.

Dom nemožno posúdiť od stola. Energetický audit či preukaz nie sú dokumenty pre splnenie legislatívnej povinnosti, ale dokumenty, ktoré vám pomáhajú pri rozhodovaní o ďalšom postupe. Mali by tiež obsahovať odporučený postup pre
denník_20080111_04 odstránenie zistených nedostatkov.

2. Komplexné riešenie revitalizácie

„Hasenie" okamžitých nedostatkov je krátkodobým odsunutím ďalších problémov. Komplexné riešenie  revitalizácie prináša preukázateľne väčšie  úspory v oblasti energetických strát, výrazne zvyšuje kvalitu a komfort bývania. Takým postupom možno výrazne ušetriť, i keď  sa vložené náklady javia na prvý pohľad relatívne vysoké v porovnaní s revitalizáciou  prevedenou čiastkovými krokmi.

3. Spôsob financovania

Môžete stavbu financovať z vlastných zdrojov, alebo využiť finančné služby niektorého bankového domu. Pri výbere je pre vás vždy dôležitá položka súvisiaca  s celkovými nákladmi na zaobstaranie úveru. Teda celková suma za všetky súvisiace  poplatky, úrokovú sadzbu a dobu splácania. A opäť pripomenieme otrepané pravidlo - nižšia úroková sadzba nemusí znamenať lacnejší  úver. Preverte si tiež podmienky v prípade predčasného splácania alebo predĺženie splátok.

4. Podpora štátu

Dotačný program a záruka istiny predstavujú významnú finančnú pomoc. I tak je dôležité zdôrazniť, že úspory, ktoré získate komplexnou revitalizáciou domu, túto pomoc výrazne prevyšujú. Komplexná revitalizácia so sebou navyše nesie prínosy, ktoré sa finančne oceniť nedajú.

5. Cena

Pri porovnaní ceny od jednotlivých potenciálnych dodávateľov porovnávajte porovnateľné. Na začiatku je nutné stanoviť presné požiadavky. Skontrolujte rozsah ponúkaných položiek pri jednotlivých ponukách. Porovnajte s odporučením projektanta v nadväznosti na zistený stav bytového domu. Na prvý pohľad nižšia cena nemusí znamenať ušetrené finančné prostriedky. Pozor na viac práce.

6. Voľba materiálov

Dbajte na dodržovanie materiálov predpísaných v projekte. Skúste kontrolovať dodávky na vašu stavbu. Opäť platí pravidlo - lacný materiál nemusí vždy priniesť úspory. Voľte takého dodávateľa, ktorý má meno na trhu, je stabilný a dá sa u neho na základe jeho referencií predpokladať vysoká kvalita.

7. Výber dodávateľa stavebných a montážnych prác

I tu platí pravidlo - vyberajte na základe preverených a overiteľných informácií, teda dívajte sa, ako to robili inde. Najlepšie, priamym kontaktom s osobami, ktoré vám môžu podať svoje osobné skúsenosti s danou spoločnosťou. Ďalej je dôležité si uvedomiť, že v priebehu vlastnej revitalizácie domu je tento dom stále užívaný a obývaný. Vlastný harmonogram prác vám teda spoločnosť musí ponúknuť a pripraviť tak, aby sa i behom stavebných prác v dome dalo relatívne „normálne" žiť.

8. Priebežná kontrola

Stavebný dozor nezávislý na dodávateľovi  je dôležitým pomocníkom. V priebehu stavby sa však nespoliehajte len na nich. Dívajte sa okolo seba, nebojte sa opýtať a vyžadujte odpoveď. Ak máte podozrenie, že sa deje niečo nesprávneho, ihneď reagujte. V prípade nejasností kontaktujte stavebný dozor. Informujte samotných obyvateľov domu, čo a ako sa bude robiť. I oni môžu pomôcť s kontrolou. Závady odhalené v priebehu stavebných prác včas, vám môžu do budúcna ušetriť veľké problémy a starosti.

9. Uloženie stavebného materiálu a odovzdanie stavby

Vždy dohliadajte  na to, ako je stavebný materiál uložený. Je nepríjemné, keď zistíte , že sa váš zatepľovací materiál nachádza na druhej strane sídliska, pretože fúkal silný vietor. Je tiež dôležité si uvedomiť, že hodnota zloženého materiálu je veľmi vysoká, a tak tu hrozí i nebezpečenstvo odcudzenia.

Po dokončení stavebných prác by stavba mala byť odovzdaná  v takom stave, aby i okolie zodpovedalo novému kabátu vášho domu.

10. Poistenie

Odporúčame vždy revitalizovaný dom pripoistiť. Po rekonštrukcii má výrazne vyššiu hodnotu, a tak existujúca poistná zmluva s veľkou pravdepodobnosťou neplní 100 % svoj účel a nehnuteľnosť je podpoistená.

Poistiť možno tiež stavbu, materiál i zodpovednosť a zabrániť tak nepríjemnostiam v priebehu realizácie.

...a pár informácií navyše

  • Komplexnou revitalizáciou možno dosiahnuť úspory 30 až 60 %
  • Použitím neštandardných zdrojov energií sa energetické náklady môžu ešte výraznejšie znížiť
  • Nie všetky prínosy možno finančne vyčísliť
  • V priebehu stavebných prác chráňte okolie domu, hlavne stromy a kríky
  • V dome nežijú len ľudia, chráňte teda i tých, ktorí bývajú  s vami a môžu byť ohrození (napr. vzácni hniezdiaci vtáci)