Životný štýl

Pozor, padá sneh

Ľadová zima sa z kresieb a hôr presunula i do nížin. Zvlášť obyvatelia miest sú zaskočení nebývalou snehovou nádielkou. Oteplenie, ktoré nasledovalo po snehových prívaloch síce mohlo ľuďom priniesť úľavu, miesto toho im však sneh a ľad padajúci zo striech, situáciu riadne skomplikoval.

Na rozdiel od chodníkovej novely, kedy za stav chodníkov novo zodpovedajú obce, za sneh a ľad padajúci zo striech budov nesú zodpovednosť majitelia domov. Snehovú nádielku   možno navyše jednoducho zamiesť alebo odhrabať, ale u ľadových previsov, ktoré prečnievajú z okrajov striech, už to tak jednoduché nie je. Buď musíte hroziace nebezpečenstvo odstrániť sami alebo si môžete najať špecializovanú firmu. Pokiaľ existuje riziko vzniku škody, môžete sa tiež obrátiť na mestskú alebo štátnu políciu či hasičov, ktorí však majú plné ruky práce a na ich služby sa tvoria poradovníky. Prednosť pri odstraňovaní snehu majú verejné budovy - ako škôlky, školy či úrady. Polícia môže na nevyhnutne nutnú dobu chodník obohnať páskou zabraňujúcou vstupu osôb. Pokiaľ sa rozhodnete vyčkávať, až to samo spadne, upozornite chodcov aspoň umiestnením varovania (čím sa však nezbavujete zodpovednosti za prípadné škody).

Pokiaľ ste v situácii chodcov, spoliehajte sa radšej sami na seba a pri ceste okolo domov radšej vždy zodvihnite svoje oči a skontrolujte, či vám nehrozí prípadné nebezpečenstvo zhora.  Snažte sa vybrať si takú trasu, kde je riziko pádu snehu najmenšie. Na možné problémy by ste mali upozorniť i svoje deti a pokiaľ nebezpečenstvo padajúceho snehu a ľadu zo striech nepominie, radšej im zabezpečiť doprovod.

Problémom môžu byť i zaparkované autá. Parkovacie miesta sú popri chodníkoch práve obvykle v miestach, kam dopadá sneh a ľad zo striech. Parkovacie miesta navyše nebývajú odpratané  a v parkovaní bránia i hromady snehu zhrnuté z ciest a chodníkov. Pokiaľ teda nemusíte, použite k cestovaniu radšej verejnú dopravu alebo pred parkovaním dôsledne obhliadnite  situáciu.

Striedavé otepľovanie a ochladzovanie so sebou nesie i riziko námrazy a poľadovice. Okrem striech tak začnú hroziť i polámané vetvy alebo stromy obťažkané namrznutým snehom. Na niektorých miestach bol preto tiež zakázaný vstup do lesov. Popadané stromy majú na svedomí taktiež uzavretie niektorých ciest  a vlakových tratí.